Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Dagvattenparkerna i Fittja växer fram

22 mars 2022

Stadsplanering och trafik

Det pågående arbetet med dagvattenparkerna på Fittja äng och i Lottalund löper på enligt plan. Dagvattenparken i Lottalund är nästan klar och kommer att öppna upp för allmänheten under sommaren och på Fittja äng pågår ett intensivt arbete.

Visionsbild över dagvattenparken i Lottalund som ska stå klar till sommaren 2022. Illustration: Norconsult.

Visionsbild över dagvattenparken i Lottalund som ska stå klar till sommaren 2022. Illustration: Norconsult.

De nya dagvattenparkerna i Fittja kommer att bidra till bättre vattenmiljö i Albysjön och Mälaren, säger Eva Hagland, VA-projektledare i Botkyrka kommun.

Dagvattenparkerna är en miljösatsning som bidrar till en god vattenmiljö i Albysjön och Mälaren och ett fortsatt rent dricksvatten genom att dagvattnet renas. Samtidigt skapas det spännande miljöer och rekreationsytor för Botkyrkaborna. 

– Dammarna, våtmarkerna och planteringarna av varierande arter av växter och träd kommer att gynna ekosystemet och bidra till den biologiska mångfalden, säger Eva Haglund.

Lottalund öppnar snart för allmänheten

I Lottalund renas dagvatten från Albyberget i en damm och en våtmark. Från anläggningen kommer renat dagvatten ledas i ledning genom Fittja ut till Albysjön. I parken har många av de stora fina träden sparats och nya planterats. En enklare gång- och cykelväg är anlagd och ett regnskydd och en brygga ut i dammen ger plats för bland annat skolor och förskolor att ha naturpedagogik.

Intensivt arbete på Fittja äng

På Fittja äng är arbetet med dammen som ska rena dagvatten från delar av Fittja i princip klart. Dagvattnet kommer att renas i en damm och leds sedan i ett dike över en våtmark och ut i Albysjön. En pumpstation är anlagd för att pumpa delar av dagvattnet in till dammen. Under våren fortsätter arbetet med att bygga om och förbättra tillgängligheten för gång och cykelvägar i området. Parken ska också färdigställas med många nya träd och planteringar, sittplatser och nya grillar.

Fittja äng är en välbesökt och uppskattad plats, där många träffas och umgås över en picknick eller en fika, säger Anders Öttenius, chef för stadsmiljöenheten i Botkyrka kommun.

Visionsbild Fittja äng. Illustration: Norconsult.

Visionsbild Fittja äng. Illustration: Norconsult.

 – Genom detta dagvattenprojekt så passar vi på att utveckla ängen med sittgrupper, grillplatser, och lekutrustning, säger Anders Öttenius. Vi hoppas att denna satsning ska vara en tillgång för hela norra Botkyrka. De välbesökta evenemangen kommer även fortsättningsvis att kunna arrangeras på ängen.

Fittja äng och Lottalund

Fittja dagvattenparker består översiktligt av två dagvattenanläggningar; Fittja Äng invid Albysjöns strand och Lottalund beläget i ett grönområde öster om E4:an. På Fittja Äng planeras en damm och våtmark samt en pumpstation. Fittja äng är en omtyckt och välbesökt plats med mycket aktivitet. Cykelvägen längs Albysjön ligger i dagsläget under vatten under delar av året.

Investeringen för dagvattenparkerna omfattar teknik- och fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun.

Dagvattenparken i Lottalund sett från ovan. Foto: JVAB

Dagvattenparken i Lottalund sett från ovan. Klicka på bilden för att förstora den. Foto: JVAB

Kontakt

Eva Hagland, VA-projektledare
eva.hagland@botkyrka.se

Anders Öttenius, chef på stadsmiljöenheten
anders.ottenius@botkyrka.se

Andra har även läst