Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Nu startar bygget av en ny förskola i Ensta

28 april 2022

Skola och förskola

Idag den 28 april tog politiker, tjänstemän och förskolebarn ett gemensamt första spadtag för en ny förskola i Ensta, Grödinge.

Ett gemensamt första spadtag togs av Sara Dahl, verksamhetschef utbildningsförvaltningen, Stefan Dayne (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande i utbildningsnämnden, Erik Hsieh, projektchef teknik- och fastighetsförvaltningen samt Ellie, Maritta, Luabella och Ubbe från förskolan Trollet.

– Det är glädjande att vi nu är i gång med byggnationen av ännu en ny, modern förskola i kommunen, säger Stefan Dayne (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden. Här i Ensta skapar vi en hållbar förskola som ligger väldigt naturskönt med skogen som närmsta granne.

På plats vid spadarna var Stefan Dayne (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande i utbildningsnämnden, Erik Hsieh, projektchef teknik- och fastighetsförvaltningen, Sara Dahl, verksamhetschef på utbildningsförvaltningen samt förskolebarnen Ellie, Maritta, Luabella och Ubbe från förskolan Trollet.


– Äntligen! Nu är vi i gång med byggandet av den nya förskolan i Ensta. Det kommer bli en fantastisk förskola med bra pedagogiska miljöer, både inomhus och utomhus, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Förskolebarn och pedagoger ser fram emot den nya förskolan

Förutom alla som var med och tog spadtaget besöktes händelsen av många glada förskolebarn och pedagoger från förskolan Trollet, vilka är de som kommer att nyttja den nya förskolan när den står klar till sommaren 2023.

Den nya förskolan kommer att gränsa till Vinterskogens naturreservat. Naturen och den väl tilltagna förskolegården ger goda möjligheter till utomhusvistelse och utomhuspedagogik. Något som forskningen visar är viktigt för barns välmående och utveckling.

Förskolan kommer att ligga på Brotorpsvägen 6 och ha plats för 135 förskolebarn. Byggentreprenör är Vaner AB. I anslutning till den nya förskolan planerar kommunen att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter.

Fakta om förskolan Ensta

Ny och modern förskola

 • Plats för 135 barn
 • Ersätter nuvarande Trollet (paviljonger)
 • Platsbyggd – byggs delvis i trä
 • Stora, öppna, ljusa ytor inomhus – ger överblick och skapar trygghet
 • Anpassad för modern pedagogik med samarbete/samverkansytor

Hållbar förskola

 • Flexibel lösning: Möjlighet att kunna ändra om fysiskt i byggnaden inom verksamheten
 • Energieffektiv, bland annat solceller
 • Giftfria miljömaterial

Naturskönt läge

 • Naturskönt läge i direkt anslutning till Vinterskogens naturreservat
 • Nära till Brotorpsbadet
 • Närmiljön betydelsefull för pedagogiken

Stor och varierad förskolegård

 • Lättillgänglig förskolegård; god synlighet inifrån över förskolegården
 • Stor gårdsyta på 5 230 kvadratmeter.
 • I gestaltningen av förskolegården har barnens behov tillgodosetts; exempelvis finns ytor för både aktiva lekar och lugnare aktiviteter.
 • Närheten till skogen varit utgångspunkt för utformningen av gården. Skugga/sol, dragit nytta av träden som bevarats i utformningen

Dagvattenhantering

 • Egen dagvattenhantering
 • Biobäddar för rening

Tillgänglig förskola

 • Tillgänglighetsanpassad enligt Västra Götaland-metoden
 • Ny gång- och cykelväg leder till förskolan

Guldspadar dagen till ära.

Stefan Dayne (KD), ordförande teknik- och fastighetsnämnden och Mikael Henning, direktör teknik- och fastighetsförvaltningen tillsammans med förskolebarnen Ellie, Lillie och Luabella.

Sara Dahl. verksamhetschef utbildningsförvaltningen, tillsammans med förskolebarn från Trollet.

Andra har även läst