Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Ny mötesplats för HBTQ-personer med funktionsnedsättning

12 maj 2022

Uppleva och göra

En ny mötesplats för HBTQ-personer med funktionsnedsättning startas av Botkyrka kommun. Platsen är tänkt som en trygg plats att komma till och dela erfarenheter och bli lyssnad på.

–Mötesplatsen är tänkt att vara en säker miljö att dela med sig om erfarenheter och att utforska sin identitet som både hbtq-person och funktionsvarierad, säger Noel Sjöberg, en av ledarna för den nya platsen.

Iréne Cederborg, handläggare för funktionsrättsfrågor på Botkyrka kommun, berättar att det finns ett stort behov av en plats där HBTQ-personer med funktionsnedsättning kan träffas och dela erfarenheter utifrån livssituation.
–De känner inte många andra i samma situation. Många är isolerade och har varit det ännu mer under pandemin. Det är en extra utsatt situation av att vara både HBTQ-person och ha en funktionsnedsättning, säger hon.

Mötesplatsen är en öppen mötesplats där deltagarna tillsammans med ledarna formar verksamheten.
–Att få ett sammanhang och känna gemenskap skapar höjd självkänsla och livskvalitet, säger Iréne.

–Vi kommer att ha samtal om normer, kroppen, kärlek, och liknande. Detta är en plats där just du får vara normen och där vi vill lyssna på dina tankar och känslor för att de är viktiga, säger Axel Danielsson, som också är ledare för mötesplatsen.

Tid och plats:

Vi bjuder in till två tillfällen i juni och träffarna fortsätter sedan i höst.
Datum: 2 juni och 16 juni

Tid: klockan 17:30-18:45
Plats: Träffarna är på Tumba bibliotek, Stora konferensrummet.
Vi bjuder på enkelt fika.

Andra har även läst