Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Överenskommelse med riksföreningen Nattvandrarna Sverige för ett tryggare Botkyrka

Nyhet

Överenskommelse med riksföreningen Nattvandrarna Sverige för ett tryggare Botkyrka

20 maj 2022

Kommun och politik

Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen och föreningen Nattvandrarna har i dag skrivit på en överenskommelse för ett mer formaliserat samarbete.

Charlotte Ekfeldt (Botkyrkabyggen), Pernilla Vera (Botkyrka kommun) och Daniel Brodin (Nattvandrarna) skriver på överenskommelsen.

Charlotte Ekfeldt (Botkyrkabyggen), Pernilla Vera (Botkyrka kommun) och Daniel Brodin (Nattvandrarna) skriver på överenskommelsen.

– Det känns väldigt bra att ha formaliserat vårt samarbete. Nattvandrarna har länge funnits på våra gator och de har gjort en viktig insats därför känns det extra fint att vi nu har formaliserat hur vi ska jobba, säger Natasha Engberg, trygg- och säkerhetssamordnare i Botkyrka kommun.

Det har sedan många år tillbaka funnits flera nattvandragrupper i Botkyrka, men det har saknats en struktur om hur kommunen och Botkyrkabyggen ger stöd med och kring vad. Den centrala överenskommelsen skapar nu förutsättningar för att samarbetet ska ske strukturerat.

Som nattvandrare är man exempelvis ute vid helger, skollov och festivaler och utgår då från den gemensamma EST lägesbilden. Genom samarbetet kommer vi nu att kunna formalisera och bidra med fortbildning och ta ett gemensamt ansvar i att fortsätta utvecklingen.

Natasha Engberg, Paola Vaerlien, Gilbert Hellström och Alvaro Fuentes sida vid sida inomhus.

Natasha Engberg, Paola Vaerlien, Gilbert Hellström och Alvaro Fuentes.

Ett viktigt arbete som Nattvandrarna gör är att också förebyggande med information om hjälp och stöd samt informera om tobak, alkohol och narkotika, både i samverkan med Botkyrkas trygghet- och säkerhetsarbete och andra förebyggande arbeten som riktar sig till ungdomar.

– Det behövs flera som engagerar sig och ansluter sig till nattvandringen. Genom tydliga former och strukturer hoppas Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen och Nattvandrarna skapa goda förutsättningar för detta, säger Gilbert Hällström, ordförande Botkyrka nattvandrarna.

Kontakt

Natasha Engberg, säkerhetssamordnare, Botkyrka kommun.
076-309 6161

Gilbert Hällström, ordförande Botkyrka nattvandrarna.
070-224 1997

Andra har även läst