Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Gånghastighetsgata på Tullinge strand

07 juni 2022

Stadsplanering och trafik

Under sommaren är en del av Tullinge strand gångfartsgata. Det innebär att bilar måste hålla gånghastighet på sträckan. Stråket är populärt bland gående och cyklister och syftet med gångfartsgatan är att öka trafiksäkerheten för dem som vistas där.

Del av Tullinge strand

Fram till och med den sista augusti är en del av Tullinge strand gångfartsgata.

– Vi är väldigt glad över beslutet, med en sommargågata ser vi till att Botkyrka får ytterligare en trygg, levande och tillgänglig plats där man kan njuta av sommaren, säger Gabriel Melki (S), kommunalråd.

Fram till den sista augusti sänks hastigheten från 30 km/h till gångfart på en sträcka om cirka 150 meter på Tullinge strand. Sträckan börjar strax norr om båtklubben. För den som vill sitta och blicka ut över sjön kommer sittbänkar att ställas ut.

– Det känns riktigt bra att vi kan tillgängliggöra det populära gångstråket längs Tullinge strand än bättre. Att införa gångfart för alla leder till en betydligt lugnare, säkrare och tryggare miljö på de gåendes villkor. Nu hoppas vi att ännu fler Tullingebor hittar till den fantastiska promenaden längs Tullingesjön, säger Niklas Gladh (Mp), kommunalråd.

Förutom hastighetsskyltar i båda ändar av gångfartsgatan finns även farthinder på vägen för att hjälpa bilister att hålla nere farten som inte får överstiga 6-7 kilometer i timmen. Den första september återgår sträckan till ordinarie hastighet.

Andra har även läst