Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Dagvattenparken Lottalund i Fittja invigd

Nu är dagvattenparken Lottalund i Fittja invigd! Fredag 3 juni 2022 kom förskoleklasser från Fittjaskolan och Tallidsskolan för att vara med på invigningskalaset.

Stefan Dayne (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden fick hjälp med bandklippningen av förskoleklassen från Tallidsskolan.

Stefan Dayne (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden fick hjälp med bandklippningen av förskoleklassen från Tallidsskolan.

08 juni 2022

Stadsplanering och trafik

Dagvattenparken Lottalund är en miljösatsning som bidrar till en god vattenmiljö i Albysjön och Mälaren och ett fortsatt rent dricksvatten genom att dagvattnet renas. Samtidigt är parken en fin plats för rekreation med tillgängliga gångstråk, regnskydd och sittplatser.

 

- De nya dagvattenparkerna i Fittja kommer att bidra till bättre vattenmiljö i Albysjön och Mälaren, säger Eva Hagland, VA-projektledare i Botkyrka kommun.

Förskoleklasserna från Fittjaskolan och Tallidsskolan var med på invigningsdagen och fick klippa bandet för att inviga dagvattenparken tillsammans med Stefan Dayne (KD), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Senare på dagen kom grannar i området för att fika och se den nya dagvattenparken.

Så här fungerar vattenreningen i parken

I Lottalund renas dagvatten från Albyberget i en damm och en våtmark. Från anläggningen kommer renat dagvatten ledas i ledning genom Fittja ut till Albysjön. I parken har många av de stora fina träden sparats och nya planterats. En enklare gång- och cykelväg är anlagd, ett regnskydd och en brygga ut i dammen ger plats för bland annat skolor och förskolor att ha naturpedagogik.

Dagvattenparken Fittja äng klar i augusti

På Fittja äng är arbetet med dammen som ska rena dagvatten från delar av Fittja i princip klart. Dagvattnet kommer att renas i dammen för att sedan ledas i ett dike över en våtmark och ut i Albysjön. En pumpstation är anlagd för att pumpa delar av dagvattnet in till dammen. Under våren fortsätter arbetet med att bygga om och förbättra tillgängligheten för gång och cykelvägar i området. Parken ska också färdigställas med många nya träd och planteringar, sittplatser och grillar.

Invigningen av Fittja äng är planerad till september 2022.

Visionsbild Fittja äng. Illustration: Norconsult.

Visionsbild Fittja äng. Illustration: Norconsult.

Fittja äng och Lottalund

Fittja dagvattenparker består av två dagvattenanläggningar; Fittja äng invid Albysjöns strand och Lottalund beläget i ett grönområde öster om E4:an. På Fittja äng planeras en damm och våtmark samt en pumpstation. Fittja äng är en omtyckt och välbesökt plats med mycket aktivitet. Cykelvägen längs Albysjön ligger i dagsläget under vatten under delar av året.

Investeringen för dagvattenparkerna omfattar teknik- och fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka kommun.

Dagvattenparken i Lottalund sett från ovan. Foto: JVABFörstora bilden

Dagvattenparken i Lottalund sett från ovan. Klicka på bilden för att förstora den. Foto: JVAB

Kontakt

Eva Hagland, VA-projektledare
eva.hagland@botkyrka.se

Anders Öttenius, chef på stadsmiljöenheten
anders.ottenius@botkyrka.se

Andra har även läst