Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka kommun satsar på fler socialsekreterare

09 juni 2022

Stöd, omsorg och familj

Nu gör den politiska majoriteten i Botkyrka kommun en satsning på socialtjänsten. Ytterligare 15 tjänster ska tillsättas inom socialnämndens verksamheter. Utöver detta skjuter kommunstyrelsen till 19,7 miljoner kronor i ett tilläggsanslag för att kompensera ökade kostnader för externa placeringar.

 – Det är väldigt glädjande att vi kan göra den här satsningen på socialtjänsten i Botkyrka. Med det här tillskottet i socialsekreterartjänster kommer vi kunna upprätthålla rättssäkerheten och öka kvaliteten på våra utredningar, säger Niklas Gladh (MP), ordförande i socialnämnden i Botkyrka.

Bättre arbetsmiljö, bättre stöd

Sedan 2018 har ärendemängden inom Socialnämndens verksamheter ökat markant. Det beror på flera orsaker, men en anledning är resursökningar inom Polisen som har intensifierat arbetet mot kriminalitet bland unga. Verksamheten arbetar kontinuerligt för att hitta mer effektiva arbetssätt och har bland annat lyckats korta utredningstiderna, men i en medarbetarundersökningen från 2021 uppgav många att arbetsuppgifter inte hinns med inom ordinarie arbetstid, samt att det råder brist på möjligheter för återhämtning. Nu bedömer den politiska majoriteten att det inte finns mer utrymme för effektiviseringar och beslutar om att tillsätta 15 nya tjänster inom socialnämndens verksamheter.

 – De nya tjänsterna kommer att ge en lägre arbetsbelastningen vilket också innebär en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Charlotte Lagerkvist, socialdirektör i Botkyrka kommun.

Med den politiska majoritetens satsning förväntas antalet ärenden för varje enskild socialsekreterare i Botkyrka hamna närmare genomsnittet för övriga kommuner inom Södertörn.

 – Mindre belastning på varje enskild socialsekreterare leder till bättre hjälp för de Botkyrkabor som är i behov av socialtjänstens stöd, säger Niklas Gladh (MP).

Tilläggsanslag

Socialnämnden har under lång tid redovisat ekonomiskt underskott och prognosticerar ett underskott om 19,7 miljoner kronor för 2022. En genomgång av ekonomin visar att den största orsaken bakom underskottet är kostnader för placeringar. Inom flera områden har behovet av placeringar ökat sedan 2018 och väntas fortsätta öka. För att täcka det underskott som placeringskostnaderna ger upphov till har den politiska majoriteten beslutat om ett tilläggsanslag om 19,7 miljoner kronor till socialnämnden för 2022.

Mediekontakter:

Fanny Svenneke Åberg, politisk sekreterare
E-post: fanny.svenneke.asberg@botkyrka.se
Tel: 076-830 58 86

Love Svensson, kommunikatör socialförvaltningen
E-post: love.svensson@botkyrka.se
Tel: 072-740 61 80

Andra har även läst