Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Informationskampanj om hjälp till unga som lever under hedersförtryck

09 juni 2022

Stöd, omsorg och familj

Sommaren ska vara en tid för unga att leva sina liv hur de själva vill. Men för de ungdomar som utsätts för hedersvåld och inte får leva i frihet är verkligheten en annan. Därför vill Botkyrka kommun hjälpa till att stötta och informera om hur man som utsatt kan få hjälp.

Affischer om informationskampanjen sitter uppsatta runt om på gymnasieskolorna i kommunen.

På gymnasieskolorna i Botkyrka sitter affischer med information om vad du bör göra om du själv är utsatt eller känner någon som är det.

– Barn har rätt att leva sina liv fria från våld och förtryck. En viktig del i det arbetet är att visa på rättigheterna barn har och den hjälp som finns att få. Vi som samhälle måste visa att man inte är ensam och att förtryck aldrig kan accepteras, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Kommer finnas där unga möts

Det kan vara svårt att veta vad du kan göra om du själv är utsatt eller har en kompis som är det. Därför pågår en kampanj i gymnasieskolorna i Botkyrka som lanserats i syfte att informera om hur och var du kan få hjälp. Informationskampanjen är en del i det omfattande arbete som kommunen genomför mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det kommer även att finnas posters synliga på olika mötesplatser där barn och unga befinner sig utanför skolorna.

– Det är ett viktigt budskap som behöver nå ut till många, säger Britt-Marie Johansson, skolsköterska på S:t Botvids gymnasium.

Fyra saker du bör göra direkt

Om du känner dig utsatt eller misstänker att någon i din närhet är det finns fyra saker du bör göra direkt:

  • Prata med en vuxen som du känner förtroende för.
  • Ring gratis till Origo på 020-25 30 00. Du behöver inte berätta vem du är och samtalet syns inte på telefonräkningen!
  • Sök hjälp direkt från Socialtjänsten på 08-530 622 55.
  • Är du i akut behov av hjälp – ring polisen på 112!

En av flera insatser

Informationskampanjen är en av flera aktiviteter i kommunens omfattande arbete i frågan. Samtliga rektorer i Botkyrkas grundskolor har även fått brev om hur de ska agera för att identifiera och hjälpa barn som riskerar att giftas bort under sommarledigheten. Dessutom har en informationskampanj med Origo också lanserats i sociala medier.

Den 7 juni tog kommunstyrelsen beslut om att skicka en ny kommunövergripande handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck på internremiss.

Avsikten är att målen i handlingsplanen ska bli en del av ordinarie styr- och uppföljningssystem för Botkyrka kommun.

Kontakt för journalister

Presstelefon: 08-530 620 40 

Andra har även läst