Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Ny lag för tobaksfria nikotinprodukter

23 juni 2022

Näringsliv och företag

Riksdagen fattade 21 juni beslut om en ny lag rörande försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Den nya lagen börjar gälla 1 augusti.

Den nya lagen innebär:

  • Detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus.
  • Produkterna kommer bara få säljas till den som fyllt 18 år, den som säljer produkten ska förvissa sig om mottagarens ålder och inne på varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte fyllt 18 år.
  • Det finns i lagen bestämmelser för hur förpackningarna ska se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med hälsovarningar.
  • Marknadsföring av produkter som omfattas av lagen kommer kontrolleras. Exempelvis ska särskild måttfullhet iakttas vid marknadsföring till konsumenter. Reklam och marknadsföring får inte heller vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.
  • En tillsynsavgift för de som anmäler att de vill sälja produkten.

Andra har även läst