Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Nytt regelverk om massflyktningsdirektivet

23 juni 2022

Kommun och politik

Kriget i Ukraina fortsätter, och behovet av hjälp är stort. 1 juli 2022 kommer ett nytt regelverk som reglerar kommunernas ansvar för att ordna boende åt dem som sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Målet är att uppnå en jämnare fördelning över landet – Botkyrka inkluderat.

Migrationsverket har i stöd av länsstyrelserna tagit fram fördelningstal till alla kommuner. Botkyrka kommun ska under 2022 ordna boende åt 82 personer. Det kan handla om allt från vandrarhem, gruppboende till lägenheter.

Ukraina flagga och händer som håller ett hus

Migrationsverket ansvarar för fördelingen

Det är inte kommunerna som styr över vem som anvisas till vilken kommun. Ansvar för fördelningen ligger hos Migrationsverket. Botkyrka kommun får underlag och beslut på personer som ska anvisas och har därefter 28 dagar på sig att ordna ett boende.

De flyktingar som idag bor i ett eget boende i Botkyrka kommun och inte kan bo kvar ska vända sig till Migrationsverket.

Den sökande kan önska att få bli placerad i Botkyrka kommun, men Migrationsverket kan inte garantera att det är där personen får bostad. Myndigheten kommer i första hand prioritera anvisning av personer som nu bor på anläggningsboenden i landet och som ska stänga under sommaren. Därefter försöker verket prioritera barnfamiljer där barn har börjat skolan i en viss kommun.

Boenden i alla kommuner

Förändringen i månadsskiftet innebär att det kommer finnas boende i alla kommuner. Så har det inte sett ut innan då Migrationsverket enbart haft anläggningsboenden på vissa platser i landet.

Andra har även läst