Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Oförändrat resultat för Botkyrkas äldreomsorg

23 juni 2022

Stöd, omsorg och familj

Ett i princip oförändrat resultat för vård- och omsorgsboende och hemtjänst i Botkyrka under 2022. Det visar undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” som nu presenterats av Socialstyrelsen.

En äldre man sitter i en soffa och pratar med en medelålders kvinna. Mannen gestikulerar med handen.

Anhöriga upplever att samarbetet med hemtjänsten fungerar bättre, visar resultatet i årets undersökningen av äldreomsorgen.

Socialstyrelsens rikstäckande undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? riktar sig till personer över 65 år som bor på vård- och omsorgsboenden eller har hemtjänst. I årets resultat både ökar och sjunker Botkyrka kommun inom olika frågor. Sammantaget innebär det ett i princip oförändrat resultat.

– Botkyrka kommun driver ett långsiktigt utvecklingsarbete av äldreomsorgen. Nu fortsätter vi arbetet med trygga och nöjda medborgare, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Tuva Lund (S).

Resultat vård- och omsorgsboende

På vård- och omsorgsboenden ökar resultatet kring upplevelsen av trygghet och att kunna påverka tider man får hjälp. Även tillgängligheten till sjuksköterska och läkare ökar och färre upplever ensamhet. Däremot minskar resultatet i frågor som rör möjligheterna att framföra synpunkter och klagomål samt förtroende och trivsel. Den totala nöjdheten sjunker med en procent.

Resultat hemtjänst

Inom hemtjänsten ökar resultatet något i frågor som rör att personalen meddelar tillfälliga förändringar har tillräckligt med tid att utföra arbetet. Anhöriga upplever också i större utsträckning att samarbetet med hemtjänsten fungerar bra. Resultatet försämras bland annat gällande att kunna påverka vilka tider som personalen kommer, hur personalen utför arbetet och inom trygghet. Den totala nöjdheten sjunker även här med en procent.

Viktigt att vara med och påverka

– Jag vill tacka alla som svarat på Socialstyrelsens enkät. Tack för att ni vill vara med och påverka vården och omsorgen. Nu tar vi till oss resultatet och använder det för att utveckla omsorgen, säger vård- och omsorgsdirektör Petra Oxonius.


Några resultat för Botkyrka kommun

Både kommunens äldreomsorg i egen regi samt i privat regi omfattas av undersökningen. 2021 genomfördes ingen enkät.

Vård- och omsorgsboende

Svarsfrekvens

2022: 41 procent
2020: 36 procent


Hur tryggt känns det att bo på ditt äldreboende? +7

2022: 86
2020: 79
Riket 2022: 86
Länet 2022: 85


Hur lätt är det att få träffa sjuksköterska vid behov? +5

2022: 78
2020: 73
Riket 2022: 69
Länet 2022: 71

Hur lätt är det att få träffa läkare vid behov? +6

2022: 50
2020: 44
Riket 2022: 45
Länet 2022: 42

Händer det att du besväras av ensamhet? +9
(Nej svar)

2022: 31
2020: 22
Riket 2022: 30
Länet 2022: 29

Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet? -13

2022: 35
2020: 48
Riket 2022: 43
Länet 2022: 44

 

Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena? -4

2022: 59
2020: 63
Riket 2022: 61
Länet 2022: 59

Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende? -3

2022: 74
2020: 77
Riket 2022: 81
Länet 2022: 80

Hemtjänst

Svarsfrekvens

2022: 57 procent
2020: 54 procent

Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten? +2

2022: 57
2020: 55
Riket 2022: 62
Länet 2022: 64

Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? +3

2022: 68
2020: 65
Riket 2022: 79
Länet 2022: 78

Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? +3

2022: 56
2020: 53
Riket 2022: 61
Länet 2022: 60

Hur tryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? -3

2022: 75
2020: 78
Riket 2022: 85
Länet 2022: 81

Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig? -3

2022: 77
2020: 80
Riket 2022: 87
Länet 2022: 84

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022

Ta del av det fullständiga resultatet i årets äldreenkät från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen.se

Kontakt

Nummer för journalister:
08-530 620 40

Andra har även läst