Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Regeringen hyllar Botkyrkas avhopparverksamhet

15 juli 2022

Kommun och politik

Många vill lämna det kriminella livet. Botkyrka har de senaste åren arbetat fram en fungerade avhopparverksamhet.

Emil Häggbom som jobbar i Botkyrka kommun med avhopparverksamheten,

Samordnaren Emil Häggbom, är stolt över att regeringen lyfter fram Botkyrka kommunens avhopparverksamhet.

Resultatet har varit så lyckosamt att Botkyrka nu ingår i en referensgrupp tillsammans med åtta andra kommuner.

– Botkyrka kommun är stolta över att nu ingå i regeringens referensgrupp för utvecklandet av det kommande arbetet, säger Emil Häggbom, samordnare mot kriminalitet i Botkyrka.

Vi får tragiska rapporter om hur gängkriminaliteten, droghandeln och att det dödliga våldet ökar. Men det finns positiva motkrafter.

I Botkyrka kommun har det gjorts en satsning för att hjälpa människor som vill lämna en kriminell miljö eller gruppering, som bedöms vara i behov av samhällets stöd och skydd för att kunna fullfölja detta.

Lyfts fram av regeringen

Botkyrka kommun har under det senaste två åren arbetat fram en struktur för detta gemensamma arbete tillsammans med polisen.

Kärnan består av en specialiserad arbetsgrupp som leds av samordnare vid våldspreventivt center och består av riktade handläggare från socialtjänsten samt avhopparsamordnare inom polisen i Botkyrka.

Det framgångsrika arbetet har uppmärksammats av bland annat justitiedepartementet som har regeringsuppdrag att förstärka och utveckla stödet till avhoppare i landet.

Regeringen prioriterar avhopparverksamhet

Justitiedepartementet anordnade därför nyligen en dag på Regeringskansliet där de bjöd in kommuner som har en etablerad avhopparverksamhet. Medverkade gjorde även BRÅ, Socialstyrelsen, socialdepartementet, Sveriges kommuner och regioner, Statens institution styrelse, Polismyndigheten och Kriminalvården.

Tanken med dagen var att se över hur samarbetet mellan kommuner och staten ska gå till. Myndigheterna delredovisade rapporter som hittills arbetats fram för att stötta avhoppare runt om i landet.

Emil Häggbom, samordnare mot kriminalitet vid våldspreventivt center i Botkyrka, ser optimistiskt på ett fördjupat nationellt samarbete.

– Vi brinner för att få vara med och påverka detta arbete och känner oss hoppfulla gällande den kommande utvecklingen. Arbetet kommer fortsätta till hösten och då kommer vi tydligare veta hur det gemensamma arbetet kommer se ut, säger han.

Övriga kommuner som ingår i referensgruppen är Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala, Landskrona, Örebro, Borlänge och Borås.

Lämna kriminalitet

Vill du eller känner du någon som vill bryta med en kriminell livsstil eller en kriminell gruppering? Vi vänder oss till personer som vill bryta med kriminalitet och som behöver stöd för att göra det.

Botkyrkas avhopparverksamhet

Andra har även läst