Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Döda kaniner analyserade samt information om du hittar en död kanin

19 juli 2022

Boende och närmiljö

Kommunen har under sommaren fått in samtal om avlidna kaniner i Botkyrka, bland annat i områden runt om Hallunda-Norsborg, Tumba och Tullinge. Miljöenheten har varit i kontakt med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för hjälp med smittspårning.

Analysrapporten har nu kommit från SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) och visar kaningulsot som är mycket smittsam mellan kaniner, men är ingen zoonos (smittar inte människor). Smittspridning kan ske genom direktkontakt eller indirekt via infekterat material (blod, urin, avföring). Sjukdomen har ofta ett snabbt sjukdomsförlopp där kaninerna dör av allvarliga leverskador.

Tamkaniner kan genom vaccin skyddas mot sjukdomen.

Så gör du

Sjuka kaniner bör isoleras från friska. Smittan kan förutom hos djuren även finnas på skor, kläder och utrustning som behöver bytas när du besöker friska kaniner. Efter sjukdomsfall med kaningulsot måste kaninburar och övrigt i kaninens miljö saneras ordentligt. Läs mer om vad du ska göra på SVA:s hemsida.

Du som privat fastighetsägare kan få hjälp med att transportera bort kaniner. Om du hittar en död kanin, vänligen hör av dig till kommunens felanmälan för att få hjälp med bortforslingen. Det är viktigt att du tydligt meddelar adressen där kaninen ska hämtas upp. Mer info finns här.

Djur och smittskydd

Andra har även läst