Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Fullspäckad sambavecka med fotboll i Botkyrka

25 juli 2022

Uppleva och göra

Vad sägs om en vecka med sambafotboll, livemusik, grill och dans? Glöm Rio de Janeiro. Tack vare medborgarnas engagemang i Botkyrkadialogen genomförs en sambavecka mellan 8–13 augusti på Brotorpsbadet i Grödinge.

Man som spelar tamburin

Den som är sugen på samba i alla dess former, är välkommen till Grödinge 8 - 13 augusti.

Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka genomför på uppdrag av Dialogkommissionen en fartfylld sambavecka för barn, unga och föräldrar. Bakgrunden är att medborgare i fjolårets Botkyrkadialog i Grödinge önskade fler aktiviteter för barn och unga i området.

Mellan den 8–13 augusti är det möjligt att prova sambafotboll, futevolei, capoeira eller kanske bara njuta av sambamusik live, bada och grilla.

– Tillsammans med Grödinges områdesstrateg till Kultur- och fritidsförvaltningen tog jag fram ett förslag om beslut att genomföra ett antal aktiviteter för målgruppen under sommaren 2022, säger Ana Ekelund, demokratiutvecklare i Botkyrka kommun, samt projektledare för Botkyrkadialogen.

Levande dialog

Ana Ekelund fortsätter:

– I våras fattade Dialogkommissionen beslut om att bevilja förslaget 200 000 kronor, en summa som är inom vår budget.

Varför är Botkyrkadialogen viktig för kommunen?

– Botkyrkadialogen är ett sätt för medborgare att vara delaktiga i utvecklingen i området där de bor eller verkar. Det är också ett sätt för oss som jobbar på kommunen att prata med dem vi arbetar för.

– Ofta är dialogdeltagare väldigt kunniga. De kommer med synpunkter och idéer som vi inte har tänkt på, säger Ana Ekelund.

Läs mer om Botkyrkadialogen

Botkyrkadialogen är en möjlighet för dig som bor i Botkyrka att prata med dina politiker om saker du vill förbättra i din vardag. Botkyrkadialogen finns på plats i de olika kommundelarna i Botkyrka löpande. Varje gång är en kommundel i fokus sex veckor i taget.

Dina förslag fångas upp av en politisk grupp som kallas Dialogkommissionen. Målet med dialogen är att tillsammans göra Botkyrka bättre.

I Dialogkommissionen sitter tretton ledamöter från samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. De är valda för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2022 eller intill det sammanträde då nytt val har förrättats inför mandatperioden 2022–2026.

Andra har även läst