Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Höjt minimibelopp för äldre

08 augusti 2022

Stöd, omsorg och familj

Från den 1 augusti får äldre som har stöd från äldreomsorgen höjt minimibelopp. Detta innebär att avgifterna påverkas positivt.

Den 14 juni 2022 beslutade riksdagen att minimibeloppet som används för att fastställa avgifter enligt socialtjänstlagen ska höjas. Samtidigt beslutade även riksdagen om en höjning av bostadstillägget.

Minimibeloppet är den summa kommunen ska ta hänsyn till vid bedömning av avgifter. Minimibeloppet ska täcka normala levnadskostnader för exempelvis livsmedel, hygienartiklar, läkemedel, hushållsel och hemförsäkring.

Så påverkas du som har stöd från äldreomsorgen

För dig som har beslut om stöd från äldreomsorgen påverkar det höjda minimibeloppet dina avgifter positivt. Avgiftsberäkningen är individuell och baseras bland annat på din inkomst. Därför innebär ett höjt minimibelopp att du som har biståndsinsatser får ett större belopp som kommunen ska ta hänsyn till vid bedömning av ditt avgiftsutrymme.

  • Du som är ensamstående får ett höjt minimibelopp med 300 kronor per månad.
  • Du som är gift eller sambo får ett höjt minimibelopp med 150 kronor per person.

De nya beloppen gäller från och med 1 augusti 2022. Om din avgift ändras kommer du att se det på fakturan som kommer i september 2022.

Så påverkas du som har bostadstillägg

Riksdagen har också beslutat att höja bostadstillägget till pensionärer med 200 kronor per månad för ogifta och 100 kronor för gifta. De höjda bostadstilläggen gäller från augusti 2022 och framåt.

Alla pensionärer som har bostadstillägg får lika stor ersättning. Det innebär att även hushåll med låga bostadskostnader får del av det höjda bostadstillägget.

Läs mer om bostadstillägg på pensionsmyndigheten.se

Så mycket kostar omsorgen

Du som har omsorg genom kommunen betalar en avgift för det stöd du får. Hur mycket du ska betala beror på vad du får hjälp med och hur stor inkomst du har.

Läs mer om maxtaxa, minimibelopp och avgifter för olika typer av stöd inom äldreomsorgen.

Mer information

På riksdagens webbplats kan du läsa mer om höjningen av bostadstillägg och minimibelopp.

Riksdagen.se

Har du frågor om avgifter för äldreomsorgen?

Telefon: 08-530 616 85

E-post: vof.avgifter@botkyrka.se

Andra har även läst