Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Ministerbesök för att lära om Botkyrkas våldspreventiva samt hälsofrämjande arbete

Nyhet

Ministerbesök för att lära om Botkyrkas våldspreventiva samt hälsofrämjande arbete

11 augusti 2022

Kommun och politik

I går besökte Sveriges socialminister Lena Hallengren (S) och Danmarks social- och hälsominister Astrid Krag (S) Botkyrka kommun för att lyssna in kommunens våldspreventiva arbete som sträcker sig från förskolan till avhopparverksamhet. Botkyrkas hälsofrämjande aktiviteter inom vård- och omsorg studerades också.

Gruppbild på Ebba Östlin, Lena Hallengren, Astrid Krag och medarbetare från kommunens våldspreventiva arbete på besök i Falkbergsskolan.

Bild: Karolina Jurcevic

– Botkyrka ligger i framkant, och många vill ta del av hur vi jobbar. Under ett studiebesök blir det tydligt hur många som jobbar med frågan på olika sätt, att det preventiva arbetet genomsyrar precis allt vi gör och att det också är så vi lyckas. Det finns inga quick fixes, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun.

Under besöket har ministrarna lyssnat på hur kommunen arbetar med Hembesöksprogrammet, som innebär att alla mammor som får sitt första barn erbjuds extra hembesök med barnhälsovårds-sjuksköterska och en föräldrarådgivare (kurator).

I grundskolans lägre årskurser erbjuder kommunen programmen Tåget. Elever, skolpersonal och föräldrar får utbildning i hur de kan förebygga våld. Barnen får bland annat mer kunskap om skillnaden mellan att titta på och att vara en del av en förändring. Barnen får vara ”förändringsagenter” genom att träna på att säga ifrån mot våld i olika situationer. Även inom förskolan har ett arbete påbörjats inom Tåget. Ett pilotprojekt bedrivs vid ett antal förskolor.

Botkyrka en förebild

För högre årskurser finns MVP (Mentors in Violence Prevention). Mentorer från årskurs 9 utbildar elever i årskurs 6 om hur de kan förebygga våld, motverka stereotypa könsnormer och vara förebilder på sin skola. Tanken är att ungdomar lyssnar bra på andra ungdomar. Vuxna från socialtjänst, polis och räddningstjänst stöttar och handleder mentorerna.

Kommunens medarbetare berättade också om arbetet med trygghetsfältare, socialtjänstens roll, arbetet med polis och Botkyrka-byggen om gemensam lägesbild samt den avhopparverksamhet som finns för de som vill lämna den kriminella banan. Just avhopparverksamheten har också uppmärksammats av regeringen. Resultatet har varit så lyckosamt att Botkyrka nu ingår i en referensgrupp tillsammans med åtta andra kommuner och kommunen har också redovisat sitt arbete för Justitiedepartementet.

– En av regeringens viktigaste prioriteringar är att knäcka gängkriminaliteten och stoppa nyrekryteringen. Botkyrkas framgångsrika arbete med ett våldpreventivt center och alla andra insatser med barn och unga är en förebild. Därför ville jag låta min danska ministerkollega få ta del av hur kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin och hela Botkyrka jobbar med det, säger socialminister Lena Hallengren.

Satsningar på hälsofrämjande aktiviteter

Lena Hallengren och Astrid Krag besökte också Tunängen vård- och omsorgsboende i Tumba där det blev ett samtal kring verksamhetens hälsofrämjande aktiviteter. Ministrarna träffade boende och medarbetare och fick också prova på några av aktiviteterna. Bland annat ett interaktivt spel som tränar både motorik och intellekt.

– Ministrarna har idag fått uppleva hur aktiviteter ger en ökad livskvalitet samt bidrar till att våra äldre kan behålla sina fysiska och kognitiva förmågor. Botkyrka kommun har gjort en rad satsningar på hälsofrämjande aktiviteter. Bland annat utbildningar för personalen, aktivitetsombud och digitala verktyg. Vi har också ökat bemanningen på demensenheterna, säger Tuva Lund (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande i Botkyrka kommun.

De boende på Tunängen bjöd in ministrarna att spela det interaktiva spelet Tovertafel, som tränar både motorik och intellekt. Från vänster social- och äldreminister i Danmark Astrid Krag, undersköterska Paola Cabrera, boende Allan Göransson och Linnea Israelsson, socialminister Lena Hallengren.

De boende på Tunängen bjöd in ministrarna att spela det interaktiva spelet Tovertafel, som tränar både motorik och intellekt. Från vänster social- och äldreminister i Danmark Astrid Krag, undersköterska Paola Cabrera, boende Allan Göransson och Linnea Israelsson, socialminister Lena Hallengren. Bild: Botkyrka kommun

Mer information

Så jobbar vi för ett tryggare Botkyrka.

Läs mer här

Kontakt

Pressfrågor: 08-530 620 40

Andra har även läst