Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Utveckling av trygga och säkra stråk i centrala Tumba

09 september 2022

Stadsplanering och trafik

En ny förstudie visar inriktningen för hur trygga och säkra stråk ska utvecklas i centrala Tumba.

I juni 2021 antog kommunfullmäktige en strukturplan för centrala Tumba. I samband med antagandet fick samhällsbyggnads- och kommunledningsförvaltningarna i uppdrag att ta fram en förstudie för en utveckling av trygga och säkra huvudstråk i centrala Tumba. Förstudien ska vara vägledande för kommande planering och utveckling av området. Nu är förstudien färdig.

 – Det ska vara tryggt, säkert och lätt att röra sig i centrala Tumba, alla tider på dygnet och året runt. Mycket är redan bra men det finns förbättringsmöjligheter och nu tar vi ett helhetsgrepp i det arbetet, säger Gabriel Melki (S), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Trygghet och rörlighet

Uppdraget för förstudien innebar att ta fram en principiell inriktning för hur huvudstråken ska utformas, både på kort och lång sikt. Det handlar exempelvis om vilken funktion de ska ha, hur de ska utformas och se ut och hur det kan bidra till att styra flöden, skapa rörlighet och bidra till ökad trygghet för att skapa en mer sammanhållen stadsbygd.

I förstudien tittar man bland annat på hur man kan förbättra för gång- och cykeltrafikanter, trafiksäkerhet, belysning, resekopplingar till andra kommundelar och förvaltning.

Läs förstudien

Ladda ner förstudierapporten "Utveckling av trygga och säkra huvudstråk i centrala Tumba"

Andra har även läst