Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Incidenter i samband med valet

16 september 2022

Kommun och politik

Botkyrka kommun har noterat incidenter av tre slag i samband med söndagens val.

Köer för att rösta

Nya regler kring valprocessen, bland annat att valsedlarna placerades bakom skynken och att väljarna en och en plockade sina valsedlar skapade väntetid vid röstningen, precis som i övriga delar av landet. Vid några större vallokaler delade också två valdistrikt på utrymmet, vilket innebär att det var extra mycket folk i rörelse där. Självklart fick alla rösta som stod i kö när vallokalen skulle stänga klockan 20.00.

Fler röster än röstberättigade

I ett av kommunens valdistrikt noterades fler röster än röstberättigade. Den preliminära rösträkningen sker i kommunen och därefter skickas röstsedlarna till Länsstyrelsen. Var felet uppstod är ännu oklart, men kommer att korrigeras i den slutgiltiga rösträkningen.

Miss med valsedlar

Den 24 augusti, mellan klockan 10.00-11.30 saknades partiet Nyans valsedlar i två (eventuellt tre) förtidsröstningslokaler. Detta på grund av en felaktig information från kommunens valkansli. Valkansliet upprättade med anledning av detta en incidentrapport som skickades till valnämnden i Botkyrka kommun och därefter till Valmyndigheten.

Kontakt

Presstelefon 08-530 620 40

Andra har även läst