Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Felaktigt bokförda röster rättade

21 september 2022

Kommun och politik

I samband med valet den 11 september rapporterades fler röster i ett av kommunens valdistrikt än antal röstberättigade. Det var för att de bokförts fel, vilket kunde rättas till i den slutgiltiga rösträkningen.

Efter att rösterna först räknats i kommunen skickades de vidare till Länsstyrelsen. I samband med det bokfördes rösterna från ett valdistrikt i Botkyrka fel vilket gav en siffra som inte stämde.

Detta kunde sen korrigeras och rättas till i den slutgiltiga rösträkningen. Siffrorna är nu korrekta och speglar valresultatet i kommunen.

Kontakt

Presstelefon: 08-530 620 40

Andra har även läst