Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Första spadtaget i Kassmyraåsen taget

05 oktober 2022

Stadsplanering och trafik

Den 30 september tog Botkyrka kommun tillsammans med Scandinavian Property Group det första spadtaget för Fågelbyn i Kassmyraåsen, Tumba. I den första etappen byggs 150 nya bostäder med inflyttning vid årsskiftet 2023/2024.

Tre personer står framför en grävskopa.

Carl Zetterqvist, Chief Operating Officer, SPG, Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Erik Körner, Director, Investment & Asset Manager, SPG

 – Från kommunens sida är vi väldigt glada att vi nu nått hela vägen hit och att utvecklingen av Kassmyraåsen nu kommer att märkas konkret. Det här är första steget i omvandlingen av det gamla grustaget, säger Gabriel Melki (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

150 lägenheter i första etappen

Scandinavian Property Group påbörjar nu arbetet med att uppföra första etappen med 150 nya bostäder samt ett parkeringshus. Området formas till en ny familjevänlig stadsdel bestående av bostadsrätter, hyresrätter, stadsradhus och förskola. Här planeras lägenheter i olika storlekar för att passa olika typer av målgrupper.

 – Det känns otroligt kul att vi nu byggstartar första etappen i Fågelbyn som innefattar tre punkthus och ett P-hus. Som ett resultat av ett starkt samarbete mellan SPG och kommunen har utgångspunkten varit att utforma projektet med en attraktiv gestaltning samtidigt som projektet klarar högt ställda miljömål där fokus också ligger på den sociala hållbarheten. Första etappen innehåller primärt mindre lägenheter vilket ger unga möjligheten till ett första boende med direkt tillgång till park och utomhusgym, säger Erik Körner, ansvarig för projektet på Scandinavian Property Group.

Del av ett större område

Fågelbyn kommer att ingå i en större utveckling av Kassmyraåsen. Botkyrka kommuns avsikt är att i framtiden omvandla hela det gamla grustaget till bostads- och grönområden. Ett detaljplaneprogram för området är framtaget och ligger för ute för samråd till och med 7 november.

Banderoll där det står Fågelbyn

Fågelbyn är först ut i utvecklingen av Kassmyraåsen.

Mer information

Läs mer om detaljplaneprogrammet för Kassmyraåsen.

Detaljplaneprogram för Kassmyraåsen 

Andra har även läst