Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Gröna parkeringsplatser

07 oktober 2022

Stadsplanering och trafik

För att främja miljövänligare fordon har Botkyrka kommun skapat gröna parkeringsplatser på kommunens offentliga parkeringar.

Totalt finns det 19 gröna parkeringsrutor utspridda i kommunen, bland annat i Tumba och Tullinge. De gröna parkeringsrutorna är placerade i de attraktivaste delarna av parkeringarna, ett sätt att signalera att kommunen värdesätter grönare bilism.

Här finns de gröna parkeringsrutorna

  • Munkhättevägen 45 Kommunhusets parkering, 4 platser.
  • Infartsparkeringen Munkhättevägen vid uppgången till pendeltåget, 2 platser på varje sida om uppgången.
  • Tullinge Infartsparkering från Huddingevägen, 2 platser
  • Tullinge infartsparkering, Römossevägen, 3 platser.
  • Brantbrinks IP, Flottiljevägen, 2 platser
  • Botkyrka Rackethall, Botkyrkaleden, 2 platser
  • Alby IP, Albyvägen, 2 platser
Flygbild över Munkhättevägen och intilliggande parkeringsplatser. 8 gröna parkeringsrutor är utmärkta på bilden.

På Munkhättevägen finns totalt åtta gröna parkeringsplatser.

Andra har även läst