Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Tillsammans kan vi minska risken för elbrist i vinter

07 oktober 2022

Boende och närmiljö

Prisnivåerna på el kan bli höga och det finns också risk att elen inte räcker under vissa tidpunkter i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

En hand håller i en elkontakt.

Genom att arbeta förebyggande kan vi undvika problem med elförsörjningen i vinter.

Så kan vi skapa bra förutsättningar

Ju mindre el vi använder desto mer avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling (planerade elavbrott), som orsakas av att vi använder mer el än vad vi kan producera och importera. Vi måste agera redan idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför den kommande vintern, när läget kommer att bli mer ansträngt.

Så arbetar Botkyrka kommun

Botkyrka kommun jobbar framför allt med två saker. För det första behöver vi spara el och vi håller på med en kartläggning som kan visa hur vi kan göra det på bästa sätt. För det andra behöver vi säkerställa att vår verksamhet kan bedrivas även om problem med elförsörjningen uppstår. I samband med detta har vi en dialog med alla berörda aktörer.

Så kan du som medborgare bidra till minskad elförbrukning

Du som medborgare kan också bidra till att elförbrukningen minskar och genom det kan du även spara pengar. För många av oss är de höga elpriserna en tuff utmaning. Du kan om möjligt flytta delar av elförbrukningen till de tider på dygnet när belastningen på elnätet är lägre och billigare.

Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra, inte bara i Sverige utan även i våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera desto mindre gas behövs.

Tips på hur du kan spara el

Här hittar du några enkla tips och råd om hur du kan spara el och minska dina kostnader.

Så kan du spara el

Varje kilowattimme räknas

Läs mer om Energimyndighetens kampanj Varje kilowattimme (kWh) räknas.

Kontakt

Presstelefon: 08-530 620 40

Andra har även läst