Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrkas nya styre klart

13 oktober 2022

Kommun och politik

Den kommande mandatperioden styrs Botkyrka även fortsättningsvis av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna under parollen ”Mittensamarbetet”.

Gruppledarna för de fem partierna i Botkyrkas kommunstyrelse promenerar utanför kommunhuset.

Från vänster: Dag Ahlse (C), Stefan Dayne (KD), Ebba Östlin (S), Ing-Marie Viklund (L) och Niklas Gladh (MP).

Den nu styrande minoriteten fick 45,2 procent av rösterna och tillsammans får dessa fem partier 37 av sammanlagt 75 mandat i kommunfullmäktige.

– Under föregående mandatperiod har flera krafttag gjorts för ett bättre Botkyrka och det har givit resultat. Fler än någonsin tar studenten, betygen stiger mest i Stockholm län, företagen växer och kommunen ligger i framkant av klimatarbetet. Nu fortsätter den resan, säger Socialdemokraternas gruppledare Ebba Östlin.

Ska fortsätta på samma politiska bana

Fokusen för den politiska ledningen fortsätter enligt utslagen väg med ambitionen att tackla de utmaningar man ser i kommunen och stärka det arbetet som redan påbörjats.

– Det är glädjande att vi kommit fram till att fortsätta vår samverkan i Mittensamarbetet där vi fortsätter att arbeta för Botkyrkas bästa. Vi kan nu fortsätta det utvecklingsarbetet vi påbörjat när det gäller att stödja familjer, öka tryggheten och ha fortsatt valfriheten för äldre, utveckla skolan, rusta upp våra kommunala lokaler och mycket mer, säger Kristdemokraternas gruppledare Stefan Dayne.

– Vi är väldigt glada att ta vi får ta över ansvaret för så betydelsefulla uppgifter som nu tilldelats oss. Vi kommer göra allt för att motsvara det förtroende som väljarna givit oss, säger Centerpartiets gruppledare, Dag Ahlse.

– Vi är glada att kunna fortsätta att ta ansvar för Botkyrkas utveckling med fokus på klimatarbete och biologisk mångfald men även kunna stärka det förebyggande trygghetsskapande arbetet, säger Miljöpartiets gruppledare Niklas Gladh.

– Liberalerna ser fram emot att fortsätta arbeta för ett tryggt Botkyrka med tro på framtiden. Med bättre skolor, fler botkyrkabor i egen försörjning och fortsatt valfrihet i äldreomsorgen, säger Liberalernas gruppledare Ing-Marie Wiklund.

Välkomnas av kommundirektören

Leif Eriksson, kommundirektör i Botkyrka kommun säger:

– Jag ser fram emot ett fortsatt väl utvecklat samarbete mellan tjänstepersoner och förtroendevalda. Genom att fortsätta utveckla ordning och reda i den kommunala organisationen kommer vi att på bästa möjliga sätt genomföra de politiska besluten med Botkyrkabornas bästa framför ögonen.

Nytt kommunfullmäktige

Den 27 oktober sammanträder nya kommunfullmäktige för första gången. Då väljs kommunfullmäktiges presidium och ny kommunstyrelse.

Kommunstyrelsens första möte är den 7 november. Vid kommunfullmäktige 15 december väljs kommunalråd, ordförande för kommunens nämnder och bolag.

Mandatperioden för nämnderna startar 1 januari 2023.

Kommunvalet i siffror

 • Socialdemokraterna ökade med 0,7 procent till 31,5.
 • Kristdemokraterna minskade med 0,4 procent, till 7,8.
 • Centerpartiet ökade med 0,2 procent, till 3,4.
 • Miljöpartiet minskade med 2,1 procent, till 3,1.
 • Liberalerna minskade med 1,1 procent, till 2,8.
 • Moderaterna minskade med 1,6 procent, till 13,6.
 • Sverigedemokraterna ökade med 1,0 procent, till 12,4.
 • Tullingepartiet minskade med 0,3 procent, till 12,1.
 • Vänsterpartiet ökade med 1,7 procent, till 10,8.
 • Kommunfullmäktige fick även ett nytt parti, Partiet Nyans som fick 2,0 procent.
 • Övriga anmälda partier fick 0,9 procent av rösterna.

Valdeltagandet i kommunen var 64,6 procent, vilket tyvärr är 6,8 procentenheter lägre än vid förra valet.

Kontakt

Botkyrka kommuns politiska stabschef: Nadina Rosengren, 070-187 08 80

Botkyrka kommuns pressansvarige: Lennart Agén, 073-421 85 00

Andra har även läst