Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Del av Tumbavägen stängs av

24 oktober 2022

Stadsplanering och trafik

Under vecka 44-48 november hålls del av Tumbavägen stängd för biltrafik i båda riktningarna. Det gäller tunneln under järnvägen i Tumba.

Kartbild som visar avstängning och alternativa vägar.

Anledningen till avstängningen är VA-arbeten i samband med utbyggnaden av det nya bostadsområdet Tumba skog.

Uppdatering gång- och cykeltrafik

På grund av oförutsedda markförhållanden kan tunneln inte öppnas för gång- och cykeltrafik v. 45 som planerat. Marken undersöks nu vidare och man kommer att göra en ny bedömning av när tunneln kan öppnas för gång- och cykeltrafiken igen.

Alternativa vägar

Under avstängningsperioden hänvisas biltrafik till Hågelbyleden. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till gångbroarna i anslutning till och strax väster om pendeltågsstationen vid Tumba centrum.

Andra har även läst