Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Satsning på arbetsskor för vård- och omsorgspersonal

14 december 2022

Stöd, omsorg och familj

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att införa en skoförmån för medarbetare inom vård och omsorg i Botkyrka kommun. Beslutet togs vid nämndens möte den 13 december.

Senior man med krycka får stöd av omsorgspersonal

Bra arbetsskor är en viktig del i arbetsmiljön, och kan underlätta arbetet och förebygga arbetsskador. Vård- och omsorgsnämnden har därför tidigare gett vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda hur nämnden kan möjliggöra att personal i omsorgsverksamheten får bra arbetsskor. Utifrån det underlag som förvaltningen återrapporterat har nämnden nu beslutat att införa en skoförmån för medarbetare inom omsorgen.

Den nya skoförmånen införs från och med 2023.

 – Vi är väldigt glada att kunna införa den här förmånen. En god arbetsmiljö är en viktig fråga och en förutsättning för att omsorgspersonalen ska trivas och må bra på jobbet, något som i förlängningen också leder till en förbättrad omsorg om våra medborgare, säger Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun.

porträtt av tuva lund

Tuva Lund (S) ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Andra har även läst