Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

En stark budget i en stark kommun

16 december 2022

Kommun och politik

Så har kommunfullmäktige klubbat mål och budget för kommunen 2023. Fokus på budgeten är att säkerställa att den positiva utvecklingen i Botkyrka kommun bibehålls och stärks.

Ambitionen är att kommunens verksamheter ska ges förutsättningar för en långsiktig, hållbar och stabil planering i en osäker tid. Botkyrkaborna ska veta och märka att servicen också fortsättningsvis värnas.

– Budgeten för 2023 är en budget som tar ansvar för Botkyrka kommuns ekonomi i en oviss tid, säger kommundirektör Leif Eriksson.

Fyra fokussatsningar görs:

Utbildning och jobb

Bland annat ökad satsning på skolan, mer läromedel, anpassad undervisning för barn i behov och fler i arbete.

Trygghet och våldsprevention

Bland annat utökat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, stärkt arbete mot avfallsbrottslighet, ökade resurser för vård- och omsorg och fortsatt myndighetssamverkan via Xray mot kriminalitet.

Hållbar samhällsutveckling

Bland annat reinvestering i välfärden, minskade utsläpp och fler solceller, förbättrad naturskötsel och upprustning av idrottsanläggningar.

Arbetsvillkor och personalomsorg

Bland annat höjda löner för barnskötare, historisk pensionssatsning för medarbetarnas pensioner - alla ska kunna leva på sin pension.

Frågor från medier

Kontakta Botkyrka kommuns presstjänst:

073-421 85 00

Andra har även läst