Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Lägre betyg för pandemidrabbade nior men sexorna klarar sig bra

21 december 2022

Skola och förskola

När eleverna i Botkyrkas kommunala grundskolor slutade årskurs nio i våras fick de i genomsnitt något lägre betyg än förra årets elever. Trenden är densamma i hela landet och bedöms vara ett resultat av den långvariga pandemin. Positivt i Botkyrka är att de yngre eleverna i årskurs sex inte verkar ha drabbats lika hårt av pandemin under det senaste året. Deras resultat har tvärtom förbättrats.

Under drygt två år drabbades hela samhället av covid-pandemin. Skolorna hade periodvis hög frånvaro bland både elever och personal. Det har gjort att eleverna missat viktig undervisningstid på plats i skolan. Trots stora insatser för att kompensera eleverna får nu pandemin genomslag i resultaten för eleverna i årskurs nio. Birgitta Zelezny Ulvered som är grundskolechef säger

Skolorna har jobbat hårt med extra stödinsatser för eleverna, både under och efter pandemin. Trots det har vi varit förberedda på en viss nedgång i resultaten. Det gäller särskilt niorna som varit drabbade av pandemin under sina två sista år i grundskolan.

Det gläder mig att våra sexor trots pandemin lyckats höja sina resultat. Med fortsatt målmedvetet arbete på våra skolor ser jag fram emot att snart se en positiv resultatkurva även för niorna.

Niornas resultat

På samma sätt som i övriga Sverige har de tre viktiga resultatmått sjunkit något vid Botkyrkas grundskolor:

  • 81 procent av eleverna är behöriga till yrkesprogram på gymnasieskolan. En minskning med 2 procentenheter jämfört med 2021.
  • 68 procent av eleverna har betyg i alla ämnen. En minskning med 1 procentenhet jämfört med 2021.
  • Genomsnittligt meritvärde på 220 poäng. En minskning med 4 poäng jämfört med 2021.

Modellberäknat värde visar att eleverna presterar betydligt bättre än förväntat

All statistik kommer från de Öppna jämförelser (ÖJ) som Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenterar varje år. I ÖJ finns även modellberäknade värden som visar att eleverna i Botkyrka presterar högt över förväntat värde om man tar hänsyn till elevernas socioekonomiska förutsättningar. Behörigheten till yrkesprogram på gymnasieskolan är 8 procentenheter högre än förväntat, det genomsnittliga meritvärdet 8 procentenheter högre än förväntat och andelen elever som får betyg i alla ämnen är 5 procentenheter högre än förväntat.

Positiv utveckling för sexorna

Statistiken från våren 2022 visar att trots den fortsatta pandemin presterar eleverna i årskurs sex bättre än föregående år. En orsak till att sexorna klarat pandemin bättre är att de yngre eleverna inte haft distansundervisning på samma sätt som de äldre. Här är tre exempel på resultat som förbättrats i årskurs sex och där utvecklingen varit bättre än landet i övrigt:

  • 62 procent av eleverna har godkända betyg i alla ämnen. En ökning med 5 procentenheter.
  • 91 procent av eleverna har godkänt betyg i engelska. En ökning med 8 procentenheter och ett resultat som är bland de 25 procent bästa i Sverige.
  • 85 procent av eleverna har godkänt betyg i matematik. En ökning med 1,5 procentenheter.
Pojke i ett klassrum lyssnar på läraren

Det är viktigt att få undervisning på plats i skolan.

Mer information

Läs allt om öppna jämförelser och Botkyrkas resultat på SKR:s webbplats.

Mer om SKR:s öppna jämförelser

Öppna jämförelser för grundskolan presenteras av Sveriges kommuner och regioner (SKR) varje år. Med hjälp av statistiken kan man följa resultatutvecklingen och jämföra kommuner med varandra. Syftet är att stimulera till analys av verksamheten, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Förutom de faktiska resultaten redovisas även så kallade modellberäknade värden (förväntat värde med hänsyn till bakgrundsfaktorer som föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever, andel elever med okänd bakgrund och behov av ekonomiskt bistånd). Det modellberäknade värdet gör det möjligt att jämföra resultaten i sin egen kommun med resten av Sveriges kommuner, om de skulle haft liknande förutsättningar.

Andra har även läst