Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Mer kvalitet och utbud när kommunen renoverar och bygger till badhusen

27 januari 2023

Uppleva och göra

Under 2023 kommer kommunens båda badhus att renoveras. Fittjabadet rustas upp och moderniseras för att kunna hålla i ca 30 år till. Storvretsbadet renoveras och får ökad tillgänglighet i entrén för att fungera i ytterligare cirka 7 år till dess att ett nytt badhus kan byggas och stå klart.

Fittja badhus är från början byggt på en rustik stomme som gör att det kan rustas upp och byggas om till ett modernt badhus.

– Bland annat ska tillgängligheten öka, vattenreningssystem och klimatanläggningen ska bytas, det ska också skapas större ytor för motion och träning och badhuset kommer ha en hög miljöklassning då vi bland annat effektiviserar energianvändningen, säger Robert Aslan (s), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Under nästa år kommer det dessutom byggas en större parkering för besökare till Fittjabadet, en viktig åtgärd för att öka tillgängligheten.

Fräschas upp i väntan på nytt

Storvretsbadet renoveras för att kunna hålla igång verksamheter till dess att ett nytt badhus finns på plats i Botkyrka. Ett nytt badhus kan planeras först efter 2026 då nästa period för investeringar fastställs.

– De närmaste åren kommer kommunen investera i att bygga flera nya skolor, därför får ett nytt badhus vänta lite och vi prioriterar att rusta upp det vi har.

Nuvarande Storvretsbadet kommer få en allmän uppfräschning både in- och utvändigt, bland annat nya ventilationssystem, inredning i omklädningsrum samt renovering av tak och fasad och ytskikt. Vattenreningsverket ses över och blir bättre, entrén tillgänglighetsanpassas för att fungera bättre för besökare. Det byggs också moduler för att kunna erbjuda mer gruppträning.

– Det kommer att bli en trevligare och roligare upplevelse för besökaren efter renoveringen, berättar Robert.

Ingen bromsad simundervisning

För att elever inte ska missa simundervisning har Botkyrka avtal med Vårby Simhall under tiden som badhusen är stängda.

– På så sätt erbjuds elever i skolan sin obligatoriska simundervisning och alla får chansen att få ett betyg i idrott där simkunnighet ingår som krav för godkänt betyg, berättar Robert, och lägger till:

– Det är fantastiskt kul att Botkyrkaborna kommer kunna ta del av nya moderna badanläggningar i närtid. Det är också mycket viktigt att elever ska ha möjligheten till att få fullständiga skolbetyg och för att stärka simkunnigheten och folkhälsan hos Botkyrkaborna.

Fakta om renoveringarna

  • Fittjabadet renoveras och byggs om för 81 mkr. Planerad start våren 2023 och planeras vara klart hösten 2024.
  • Storvretsbadet renoveras för 21,5 mkr. Här ska upphandling göras omgående under 2023 innan datum kan fastställas.
  • Ett nytt badhus beräknas kosta cirka 650 mkr. Inga beslut är ännu tagna för placering och inga pengar är ännu avsatta men det finns med i kommunens långsiktiga investeringsplan.

Andra har även läst