Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Vad händer efter en skjutning?

31 januari 2023

Kommun och politik

Fredagen den 27 januari arrangerade lokalpolisområde Botkyrka ett möte på Botkyrka konsthall för att bjuda in samverkansparter att titta på utställningen "När vi inte längre kan gråta".

När vi inte längre kan gråta

Till och med den 4 februari pågår utställningen "När vi inte längre kan gråta" i Botkyrka konsthall. Utställningen handlar om sorgen som uppstår med anledning av det väpnade våldet som präglar samhället idag och den består av tio unika historier om hur man upplever en skjutning och vad som händer med en person efter.

Med på samverkansmötet var medarbetare från lokalpolisområde Botkyrka, polisens nya enhet Operativ Kommunikation, medarbetare från Botkyrka kommun, Trygghet och Säkerhet, samt Tülün, mamma till 18-åriga Emirhan som sköts till döds i januari 2022. Hon är en av mammorna i Botkyrka som får lära sig att fortsätta livet efter att det absolut värsta som kan hända har hänt. Ett barn blir dödat. Tülün är mycket engagerad i att hjälpa och stötta andra i denna situation.

 – Vi måste fokusera och prata med ungdomarna. Det är där lösningen finns, säger Tülün.

Syftet med samverkansmötet

Ingen organisation eller myndighet kan förebygga eller lösa våld och brott själva. Vi behöver samverka mycket mer och jobba tillsammans. En självklar plats att mötas på för detta samverkansmöte var Botkyrka konsthall för att tillsammans titta på utställningen och reflektera, diskutera kring de starka berättelserna.

Efter att alla tittat på utställningen ställer vi oss den gemensamma frågan: Vad kan vi göra för att minska det väpnande våldet? Frågan landar hos VPC, Våldspreventivt center i Botkyrka. Här ingår alla samverkande aktörer i det våld- och brottsförebyggande arbetet som pågår i Botkyrka och VPC är drivande i arbetet.

Tülün, mamma till 18-åriga Emirhan som sköts till döds i januari 2022.

Tülün, mamma till 18-åriga Emirhan som sköts till döds i januari 2022.

Vi måste fokusera och prata med ungdomarna. Det är där lösningen finns.

Tülün, mamma till Emirhan som dog januari 2022

 – Att mötas på Botkyrka konsthall var en självklarhet med tanke på utställningen. Vi behöver alla ta del av denna fantastiska utställning, säger kommunpolis Lotta Thyni som tillsammans med konsthallschef Miriam Andersson-Blecher arrangerade dagen.

Miriam Andersson-Blecher och Lotta Thyni.

Miriam Andersson-Blecher och Lotta Thyni.

Om VPC

VPC, våldspreventivt center i Botkyrka består av flera samverkanspartners. Det är: Botkyrka kommun, Lokalpolisområde Botkyrka (Polismyndigheten), Botkyrkabyggen och Södertörns brandförsvarsförbund (Räddningstjänsten).

VPC jobbar i nära samverkan med trygghetsskapande arbete samt våld- och brottsförebyggande insatser. De prioriterade fokusområden är: barn och unga, våld i nära relation och narkotika.

Här kan du läsa mer om hur VPC jobbar.

Om Kollektiv sorg

Kollektiv sorg är ett oberoende nätverk som samlar unga människorättsaktivister och konstnärer som engagerar sig i frågor som rör gatuvåld och skjutningar. Nätverket grundades som en fristående kampanj, genom Amnestys globala projekt Digital Disruptors.

Läs mer här.

Från utställningen. Tomma stolar är för dom som inte längre är med oss.

Från utställningen. Tomma stolar är för dom som inte längre är med oss.

Det pågår mycket våld- och brottsförebyggande arbete i kommunen

Kontakt

Elisabet Fransson
Trygghetskommunikatör
Mobil: 076-697 6683

Andra har även läst