Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

20 år som ung demokratisk kraft

10 februari 2023

Kommun och politik

En brobyggare mellan unga och en superviktig röst för ungdomsperspektivet i Botkyrkas utveckling. I över två decennier har ungdomsfullmäktige i Botkyrka verkat som en demokratisk kraft för att kanalisera ungas röster, tankar och åsikter.

En grupp människor som poserar på en bänk utanför Tumba gymnasium.

Sevgi Zengin, demokratiutvecklare på Botkyrka kommun, Vidar Nygren, vice ordförande i Botkyrka ungdomsfullmäktige (BUF), Nina Adolfsson, föreningsutvecklare på UNF/före detta ordförande för BUF och Hasibe Akan, ordförande i Botkyrka ungdomsfullmäktige.

Ledamöterna i Botkyrkas ungdomsfullmäktige är mellan 13 till 22 år och de har verkligt politiskt inflytande som rådgivande funktion till Botkyrkas kommunfullmäktige och i andra sammanhang.

– Inte minst i utvecklingsfrågor som behöver ett barnperspektiv är forumet viktigt. Här finns engagerade ungdomar från alla delar i Botkyrka som ser på kommunen med unga ögon och som kan lyfta barn- och ungdomsperspektivet här och nu, säger Segvi Zengin, demokratiutvecklare på Botkyrka kommun.

Är en brobyggare

Hon har varit involverad som tjänsteperson i det politiskt obundna Botkyrkas ungdomsfullmäktige ända sedan starten 2002, och under åren sett över 500 ungdomar växa genom att kunna påverka och bidra genom engagemang och sin vilja. Hon lyfter också fram ungdomsfullmäktige som en brobyggare.

– Forumet är inte bara viktigt för att kanalisera ungas engagemang. Här sker också stora kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan ungdomar från olika kommundelar, säger Segvi Zengin.

Här finns engagerade ungdomar från alla delar i Botkyrka som ser på kommunen med unga ögon

Segvi Zengin, demokratiutvecklare på Botkyrka kommun

En av dessa unga är Hasibe Akan som är ordförande i Botkyrkas ungdomsfullmäktige. Hon är 19 år och studerar nationalekonomi.

– Jag bor i Hallunda/Norsborgdelen och genom ungdomsfullmäktige träffar jag unga från Tullinge, från Tumba och andra kommundelar. Man är ju för det mesta i sina egna områden, men här träffas vi från alla delar av Botkyrka och diskuterar och driver frågor tillsammans, säger Hasibe Akan.

Ger röst åt unga

Hon tycker att det är viktigt att engagera sig för att kunna förändra.

– Är man missnöjd med något tycker jag det är viktigt att man gör sin röst hörd så att det inte bara stannar inom en. Jag tycker att det är viktigt att man använder sin möjlighet att påverka till att göra samhället bättre.

Ungdomsfullmäktige är också en viktig katalysator för framtida engagemang inom politik, föreningsliv och ideella sammanhang. En som kan skriva under på det är Nina Adolfsson, 25 år, och tidigare ordförande i Botkyrkas ungdomsfullmäktige. Hon var aktiv mellan 2010 till 2017 och därefter ordförande för Sveriges ungdomsråd under en period.

– Jag brukar tänka, var fasiken hade jag varit utan ungdomsfullmäktige?

Idag arbetar hon som föreningsutvecklare i Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF).

Är man missnöjd med något tycker jag det är viktigt att man gör sin röst hörd så att det inte bara stannar inom en.

Hasibe Akan, tidigare ordförande

– Jag har träffat mina närmaste vänner genom ungdomsfullmäktige och jag hade inte jobbat med det jag gör idag om det inte var för att jag som ung engagerat mig i Botkyrkas ungdomsfullmäktige, säger Nina Adolfsson.

Både nuet och framtiden

Hon påtalar att ungas engagemang inte bara handlar om att påverka framtiden utan i lika stor grad sitt nu.

Det håller Vidar Nygren, 16, med om. Han är vice ordförande i Botkyrkas ungdomsfullmäktige.

– Det är viktigt att vara med och ge ett ungt perspektiv i beslut som påverkar oss. Många äldre personer tror att de minns hur det vara att vara ung. Men att minnas hur det var, och uppleva hur det är, är två separata saker. Vi tillför ett perspektiv som annars lätt utelämnas. Plus att alla stora stjärnor en gång har varit unga:-).

20-årsjubileumet uppmärksammas i tillställning där tidigare och nuvarande medlemmar har bjudits in.

– Och en sak har blivit tydlig när vi har hört av oss till så många tidigare medlemmar: det är hur viktig Botkyrka ungdomsfullmäktige har varit i deras liv och för deras utveckling, säger Segvi Zengin.

Några milstolpar under åren i Botkyrka ungdomsfullmäktige

  • Ungdomsfullmäktige har tagit emot över 100 synpunkter/medborgarförslag/motioner
  • Upprustningen av Fittjabron: inlämnat medborgarförslag ledde till energibesparing genom utbytta belysningssystem samt upprustning av bron genom ungdomarna själva.
  • Startat Ungdomsråd i Makedonien/Skopje Cair
  • Del av det pågående EU-projekt YouCount tillsammans med Vetenskap & Allmänhet och Södertörns högskola
  • Skapat Framtidsmässa för att inspirera till högre studier och jobbmatchning
  • Driver elevrådsutbildningar, elevskyddsombudsutbildningar, projektledarutbildningar, styrelseutbildningar och mycket mer

Andra har även läst