Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) lämnar sitt uppdrag

15 februari 2023

Kommun och politik

Ebba Östlin har nu inkommit med sin avsägelse som kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande. Hon avsäger sig samtliga uppdrag som kommunfullmäktige i Botkyrka utsett henne till, däremot har hon för avsikt att sitta kvar i fullmäktige.

Det innebär att Gabriel Melki (S) i sin roll som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen träder in rollen som kommunstyrelsens ordförande.

– I avseende till det politiska arbetet och den politiska inriktningen med ”mittensamarbetet” så kommer det att fortgå enligt plan och vi kommer att hedra det avtal som förhandlats fram, säger Gabriel Melki.

Rent formellt innebär Ebba Östlins avsägelse att den kommer att behandlas på nästkommande kommunfullmäktige. Då kommer ärendet att bordläggas i avvaktan på ny nominering av ordförande för kommunstyrelsen. När denna nominering ankommit och registrerats blir det därefter en punkt för beslut på nästkommande sammanträde i kommunfullmäktige.

– Vår såväl dagliga verksamhet som långsiktiga planering och ledning av Botkyrka kommun påverkas inte av denna fråga, säger Leif Eriksson, kommundirektör.

Andra har även läst