Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Kvalitetsdag med utbildningnämnden på besök i skolan

23 mars 2023

Skola och förskola

Onsdagen den 16 mars höll utbildningsförvaltningen en kvalitetsdag i Tumba gymnasium där de visade upp sin verksamhet från förskola till gymnasium. Åhörarna för dagen var den nytillsatta utbildningsnämnden som fick fördjupa sig i språkutveckling, samarbeta med elever och en spaning om vad AI kommer att ge för möjligheter i skolan framåt.

En alt-text ska beskriva innehållet på bilden och bildens sammanhang i förhållande till informationen på sidan.

Arbete i bildsalen under ledning av Rebecka, bildlärare på Tumba Gymnasium.

Utbildningsdirektör Anette Älmdalen

Utbildningsdirektör Anette Älmdalen inledde kvalitetsdagen.

Pedagogik utomhus ger bäst effekt för språk och hälsa

Utbildningsförvaltningen arrangera återkommande kvalitetsdagar för kommunens politiker för att visa på skolans bredd, utveckling och utmaningar. Efter en inledande presentation av dagen av utbildningsdirektör Anette Älmdalen fortsatte förmiddagen med en inspirerande presentation av Helena Osswald, Naturpedagog och hennes kollegor Anette Yhrström barnskötare med särskilt utvecklingsuppdrag förskolan Rodret och Yrsa Rasmussen förskollärare på förskolan Myran. De betonade vikten av att flytta det pedagogiska arbetet utomhus för att både nå bäst effekt och för att få barnen att må bra. I förskolan är det viktigt att tidigt ge barnen ett stort ordförråd för att förbereda dem för grundskolan, detta ser de som en av deras viktigaste uppdrag.

Helena Osswald, Naturpedagog

Helena Osswald, Naturpedagog

Ett temabaserat arbetssätt skapar engagemang

Verksamhetschef för grundskolan Birgitta Zelezny-Ulvered höll en presentation tillsammans med svenskaläraren Yvonne Keskiaho och bildläraren Hannah Grees där de betonade vikten av att arbeta temabaserat över gränserna för ämnena och gärna tillsammans med externa aktörer. Detta för att skapa ett engagemang och en röd tråd i undervisningen där eleverna deltar och lär på djupet. Under 2020–2021 hade de tillsammans med fotograferna i Field Photography Collective (FPC) arbetat kring temat ”Reclaim the narrative” som resulterat i en separatutställning på Multikulturellt centrum med elevernas arbete i form av både fotografier och texter.

Verksamhetschef för grundskolan Birgitta Zelezny-Ulvered

Verksamhetschef för grundskolan Birgitta Zelezny-Ulvered.

Gymnasiet fördjupar med fakta och analys

Under gymnasieskolans presentation talade Peter Bergström, verksamhetschef gymnasieskola kring vikten av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där gymnasiet alltid står på en bas av det som görs i förskola och skola. Skillnaden är att det läggs mer fokus på analys och begrepp på gymnasiet till skillnad från grundskolan. Just nu går utvecklingen mer mot att designa lektioner och uppgifter som ha större inslag av berättande till att bli mer reflekterande, analyserande och faktabaserade. Förståelse av fakta och begrepp för att utveckla sitt ”skolspråk” är av stor vikt. Språk- och kunskapsutveckling sker bäst i samspel med andra vilket rustar eleverna väl för både arbetsliv, vidare studier på högskola och universitet.

Gymnasiechefen Peter Bergström

Gymnasiechefen Peter Bergström.

Under ledning av Alf Solander, rektor Tumba Gymnasium lotsades också gruppen av politiker och förvaltning genom möten med elever i tre olika klassrum där de också fick delta aktivt i lektioner vilket uppskattades mycket då gruppen deltog i bild, ekonomi och samhällskunskapslektioner.

Martin Andersson

Martin Andersson (på bilden), Max Romell och Maria Brandin presenterade möjligheter med AI i skolan.

AI i skolan skapar både möjligheter och utmaningar

Dagens sista presentation stod ITK-gruppen på Tumba gymnasium för. De presenterade och visade vilka möjligheter och utmaningar som AI och AI-chatbottar ger skolan. Vi står i ett generationsskifte gällande teknik där det snabbt går att ta fram intressanta frågeställningar, sammanfattningar, fakta, svar med bara ett par knapptryck. Men kan man alltid lita på svaren? Detta ger både möjligheter och problem för lärare, att snabbt skapa relevanta frågeställningar är bra men elever kan också ge lika snabba svar utan eget arbete, insikt eller reflektioner vilket kan ses som fusk.

Bekir Uzunel (V)]

Bekir Uzunel (V)

Inblick av utmaningarna efterfrågas

Bekir Uzunel (V) sammanfattade dagen så här:

Kvalitetsdagen ger insikt och förståelse för utbildningsnämndens verksamhetsområden. Deltagande av pågående lektioner gav även en inblick i verksamheten på nära håll. Utbildningsnämndens ledamöter som har det yttersta ansvaret för utbildningen i kommunen blir bättre utrustade med information och kunskap för bättre ställningstagande av beslutsärenden på nämndsammanträden.


Vad var mest inspirerande?

- Arbetet med AI och deltagande i pågående lektioner.


Hur hjälper den här dag ert arbete framåt?

- Som beslutfattare är det viktigt att ta del av verksamheten på nära håll för att kunna ha insikt och förståelse av verksamheten. Det är av vikt att kunna på plats ta del av verksamheten, inte minst för att kunna få förståelse för personalen och eleverna för sin roll som beslutfattare.


Vilka frågor hoppas du blir viktiga för nämnden under 2023?

- Likvärdig skola och kompensation för elevers olika förutsättningar bör vara de viktigaste frågorna för nämnden under 2023.


Har du något medskick eller reflektion?

- På kvalitetsdagen borde samtliga deltagare få även inblick i vilka utmaningar som utbildningsverksamheten står inför.

Emanuel Ksiazkiewicz (S) och Karianne Stensrud

Ordförande i utbildningsnämnden Emanuel Ksiazkiewicz (S), kvalitetschef Karianne Stensrud samt gymnasiechefen Peter Bergström.

Mer fördjupning skapar bättre politik

När dagen sammanfattades av Karianne Stensrud, kvalitetschef på utbildningsförvaltningen så var ledamöterna i utbildningsnämnden eniga om att det hade varit en väldigt givande dag med fina exempel från alla verksamhetsområden. I en öppen dialog sammanfattade ordförande i utbildningsnämnden Emanuel Ksiazkiewicz (S) dagen så här:

- Hur kopplar vi dessa exempel som vi sett idag till den stora verkligheten i alla förskolor och skolor? Vi skulle behöva mer av detta, kanske sitta tillsammans i tre, fyra dagar för att fördjupa oss i mer exempel och fakta. Allt för att vi ska kunna bli så bra politiker som möjligt.

Utbildningsnämnden i Botkyrka kommun.

Utbildningsnämnden i Botkyrka kommun. Bakre raden från vänster: Margaretha Zethreus Tullingepartiet, Emanuel Ksiazkiewicz Socialdemokraterna, Östen Granberg Sverigedemokraterna, Ecmel Kemal-Bal Miljöpartiet, Julia Dzikiewicz Liberalerna. Främre raden från vänster: Melissa Besara Socialdemokraterna, Bekir Uzunel Vänsterpartiet, Katarina Terzic Moderaterna, Tibor Udvardy Sverigedemokraterna

Andra har även läst