Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Satsning på brottsförebyggande verksamhet med inriktning på miljö och hälsoskydd

Nyhet

Satsning på brottsförebyggande verksamhet med inriktning på miljö och hälsoskydd

24 mars 2023

Kommun och politik

Botkyrka kommun bygger nu upp en särskild grupp som ska arbeta brottsförebyggande. Gruppens arbete innebär bland annat att olika verksamheter eller områden i kommunen får fler inspektionsbesök med fokus på hur tillståndet för verksamheten, lagar och regler efterlevs. Ökad dialog bidrar även till att verksamheternas kunskap ökar gällande ansvar och lagstiftning.

Den nya gruppens fokus ligger på att förebygga brottslighet inom miljö- och hälsoskyddsområdet men man kommer även att arbeta bredare mot annan olaglig verksamhet för att bidra till en hälsosammare vardag och en tryggare livsmiljö för alla Botkyrkabor.

Det här är en del av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete och gruppen kommer att vid behov samverka inom uppsökande tillsyn med kommunens trygghets- och säkerhetsavdelning, polisen, Botkyrkabyggen och andra myndigheter.

Pilotprojekt under 2022

2022 genomfördes ett pilotprojekt som gick ut på att påbörja områdestillsyn inom ett industriområde med olika typer av verksamheter och fokusera på avfallshanteringen. Projektet föll väl ut och arbetssättet som etablerades i projektet följer med in den nya gruppens arbete.

– Vi insåg under projektets gång att arbetssättet är effektivt för att förebygga brott men ger också möjlighet att utveckla effektiva metoder för samordnad myndighetsövergripande tillsyn, säger Jelinka Hall, miljöchef.

Samverkan bidrar till ökad trygghet

– Vi kan med våra verktyg besluta om rättelse från verksamheter där miljön eller människors hälsa kan riskera att påverkas. Genom samarbete och samverkan kan vi bidra till att öka tryggheten i Botkyrka och kan även överlämna viktig information till andra myndigheter som har andra befogenheter, säger Jelinka Hall.


Mer information

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar för ett tryggare Botkyrka.

Kontakt

Jelinka Hall, miljöchef

Samhällsbyggnadsförvaltningen

jelinka.hall@botkyrka.se

Andra har även läst