Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Ny invasiv märlkräfta upptäckt i Botkyrka

27 mars 2023

Boende och närmiljö

I samband med årlig vattenprovtagning i Tumbaåns sjösystem i Botkyrka, har ytterligare en ny art för Sverige upptäckts, märlkräftan Dikerogammarus haemobaphes.

Kräftan är släkt med den nyligen upptäckta större rovmärlan i Vättern, och har identifierats i prover från Tullingesjön. Enligt den svenska riskklassificeringen av främmande arter placerar den sig i den högsta riskklassen. Främmande invasiva arter konkurrerar ut inhemska arter och kan förändra smådjurssamhället.

Även två andra främmande kräftdjur, Chelicorophium curvispinum och Limnomysis benedemi, hittades i prover från sjösystemet.

Undvik spridning

För att undvika spridning av invasiva främmande arter mellan olika vatten är det några saker som är viktiga att tänka på:

  • Töm ut allt vatten från din båt eller utrustning innan den flyttas.
  • Torka utrustning som dykardräkter, badleksaker, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten. Det räcker att de får lufttorka ett par dagar.
  • Rengör båtar och utrustning från växtdelar, djur och sediment innan du flyttar dem till ett nytt vatten.
Märlkräftan dikerogammarus haemobaphes.

Märlkräftan dikerogammarus haemobaphes har upptäckts i Tullingesjön. Foto: Simon Tytor, Medins Havs och Vattenkonsulter

Andra har även läst