Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Ett steg närmare ett vård- och omsorgsboende i varje kommundel

31 mars 2023

Stöd, omsorg och familj

Nu är ytterväggarna till första delen av Botkyrkas nya vård- och omsorgsboende i Vårsta, ett modernt boende med smarta digitala lösningar som ska stå klart 2024, resta.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Tuva Lund (S), projektledare Gustavo Moreno och vård- och omsorgsdirektör Petra Oxonius står framför den resta delen av fasaden.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Tuva Lund (S), projektledare Gustavo Moreno och vård- och omsorgsdirektör Petra Oxonius framför den resta fasaden.

I Botkyrka kommun, som har en relativt ung befolkning, ökar andelen äldre och därmed behovet av fler vård- och omsorgsplatser under kommande år. Det nya vård- och omsorgsboendet, som går under arbetsnamnet Ensta, beräknas vara klart för inflyttning under 2024. Boendet är ett led i att möta behoven samt politikens mål om ett vård- och omsorgsboende i varje kommundel.

Byggprojektledare Gustavo Moreno, från teknik- och fastighetsförvaltningen fick sällskap av vård- och omsorgsdirektör Petra Oxonius och vård- och omsorgsnämndens ordförande Tuva Lund (S) för att se byggets framfart.

Vi formar framtidens boende

På frågan om målsättningen med boendet i Vårsta berättar Petra Oxonius:

– Vår vision är att forma framtidens boende med smarta digitala lösningar som kan bidra till en trygg och meningsfull vardag för våra äldre.

– Ja, snart kan Botkyrkabor flytta in i det nya vård- och omsorgsboendet i Vårsta och få en omsorg av hög kvalitet, samtidigt som vi når målsättningen att det ska finnas ett boende i alla kommundelar, tillägger Tuva Lund.

– Ett litet extra plus, säger Petra, är att boendet blir granne med Ensta förskola med plats för 135 barn. Förhoppningen är att barnen och de äldre på boendet ska få utbyte och glädje av varandra.

Förskolan, som också är under byggnation, beräknas vara klar under hösten 2023.

Modernt ur flera perspektiv

Gustavo Moreno berättar att det nya boendet är modernt ur flera aspekter.

– Det är ett miljöklassat modulbygge som är kostnadseffektivt och kommer att erbjuda en hög tillgänglighet, både inomhus och i trädgården. En framgångsfaktor för att lyckas är det nära samarbetet med vård och omsorgsverksamheten och övriga sakkunniga inom såväl kommun som hos entreprenör.

– Att boendet, liksom andra byggnationer som kommunen uppför är miljöklassat och att miljötänket finns i stort som smått, är otroligt viktigt säger Stefan Dayne (KD), ordförande för teknik- och fastighetsnämnden.

– Det händer mycket nu och vi ser med spänning fram emot nästa steg i bygget då vi får komma in och titta på insidan, vilket beräknas ske under våren, avslutar Stefan.

Faktaruta

Totalentreprenör: Moelven

Projektledare: Gustavo Moreno, teknik- och fastighetsförvaltningen

Byggprojektet startade med markarbete och skogsavverkning i juni 2022. Takstolarna började resas den 22 februari 2023.

Boendet ligger på Brotorpsvägen i Vårsta, Grödinge.

Visionsbild över hur vård- och omsorgsboendet kommer att se ut

Visionsbild över hur vård- och omsorgsboendet kommer att se ut

Mer information

För mer information om byggprojektet.

Andra har även läst