Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Unga från Botkyrka överlämnade rapport till regeringen

06 april 2023

Kommun och politik

Elif Cigel och Mariam Murad, båda med i Botkyrkas ungdomsfullmäktige, har under året varit delaktiga i framtagandet Barnombudsmannens viktiga årsrapport som i år fokuserar på tidiga förebyggande insatser för att motverka kriminalitet. Tillsammans med Barnombudsmannen Elisabeth Dalin överlämnade de för ett par veckor sedan rapporten till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).

Elif Cigel och Mariam Murad från Botkyrka ungdomsfullmäktige poserar tillsammans med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) och barnombudsmannen Elisabeth Dahlin.

Från vänster: Elif Cigel och Mariam Murad från Botkyrka ungdomsfullmäktige samt socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) och Elisabeth Dahlin, Barnombudsman.

Elif Cigel och Mariam Murad har tillsammans med ytterligare en representant för Botkyrka ungdomsfullmäktige deltagit som unga referenspersoner i rapporten ”Jag hade vitt hjärta – tidiga samhällsinsatser för att stärka barn och förebygga kriminalitet”. Även ungdomsfullmäktige från Upplands Bro har deltagit.

– Vi har berättat hur vi upplever att skolan, hur vi ser på samhället, vad vi tror att det kan vara som gör att unga hamnar i kriminalitet med mera. Vi har gett våra perspektiv, vad vi har upplevt, varit med om, vad vi har sett och hört, berättar Mariam Murad, som till vardags går första ring på en gymnasieskola i Stockholm stad och bor i Botkyrka.

Återkommande träffar

Det har blivit en hel del möten kring rapporten under året.

– Vi har träffat tjänstepersoner för Barnombudsmannen tre gånger IRL och haft flera digitala möten, berättar Elif Cigel som går i årskurs 9 på Tunaskolan i Tumba.

Bakgrunden till deras medverkan är att Botkyrka ungdomsfullmäktige blev tillfrågad att delta i arbetet med rapporten av både Sveriges ungdomsråd och Barnombudsmannen.

– Vi firar 20-årsjubileum som ungdomsfullmäktige och vi utmärker oss som kommun genom det stora ungdomsengagemang som finns här. Det är ju ett jättefint erkännande att vi blir inbjudna till nationella forum för att lyfta ungas röster och bidra till den nationella utvecklingen. Våra ungdomar vill vara med och påverka, säger Sevgi Zengin, demokratiutvecklare och tjänsteperson för Botkyrkas ungdomsfullmäktige.

Ingen föds kriminell

Rapporten undersöker hur allvarlig och grov brottslighet både drabbar och utförs av barn. Om samhället ska kunna bryta denna utveckling krävs en perspektivförskjutning från repressiva åtgärder till tidiga förebyggande insatser. Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete startar tidigt i barnets liv. Samhällets förmåga att upptäcka barn som växer upp i våld och försummelse måste stärkas och därefter måste de få rätt stöd och insatser.

– Det mest intressanta med rapporten är att rubriken lyder "Jag hade vitt hjärta”. Det är ett stort och viktigt budskap tycker jag, säger Elif Cigel.

Hon pekar på att en sådan grundläggande sak som att om det finns för få aktiviteter eller för få kostnadsfria aktiviteter, kan det göra att unga hamnar i fel umgänge och på fel väg.

– Bara för att de inte hittar andra alternativ. Där kan samhället göra mer, till exempel.

Det mest intressanta med rapporten är att rubriken lyder "Jag hade vitt hjärta”. Det är ett stort och viktigt budskap tycker jag

Elif Cigel, årskurs 9

Utvecklande på många sätt

Överlämnandet av rapporten skedde på Socialdepartementet.

– Socialtjänstministern var otroligt tacksam, det var jättekul att se att vårt engagemang uppskattades så mycket, säger Mariam Murad.

För henne har det betytt mycket att få vara med på den här resan: att få träffa socialtjänstministern och få vara med i Barnombudsmannens årsrapport som referensperson.

– Det har varit stort för mig personligen och det känns som vägar öppnar sig i framtiden. Jag kanske också vill jobba med sådana frågor, tänker jag.

Och det blir fler träffar med socialtjänstministern framöver.

– Hon har bjudit in oss igen för att berätta vad hon arbetar med och hur hon vill förändra. Och sedan vill hon höra vad vi tänker kring det som hon presenterar, berättar Elif Cigel.

Barn och unga måste involveras

Flera tjänstepersoner från Botkyrka kommun deltog också i rapporten, bland annat Botkyrkas barnombudsman Natsnet Kiflemariam.

– Utöver oss som jobbar med dessa frågor och våra fantastiska representanter från ungdomsfullmäktige har även barn och unga från Botkyrkas ungdomsråd intervjuats i rapporten – för att bidra med perspektiv utifrån olika funktionsförmågor, berättar Natsnet Kiflemariam.

Nyligen mottog Sverige rekommendationer från FN:s barnrättskommitté i arbetet med Barnkonventionen. Där framhölls bland annat att kommuner, regioner och myndigheter i högre utsträckning bör involvera barn och unga i sitt systematiska utvecklingsarbete med barnrätt. Samtidigt pågår även en utredning om hur Sverige ska inkorporera Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll, den så kallade klagomålsmekanismen, för att göra det enklare för barn att utkräva sina rättigheter vid upplevelse av rättighetskränkning.

– Det är när barn och unga själva får beskriva sin verklighet som vi kan arbeta ändamålsenligt och hållbart, säger Natsnet Kiflemariam.

Andra har även läst