Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Broängsskolan utrymmer, cirka 400 elever och skolans personal blir påverkade

Nyhet

Broängsskolan utrymmer, cirka 400 elever och skolans personal blir påverkade

24 april 2023

Skola och förskola

Vid utökade undersökningar som genomförts inför ett planerat takbyte på Broängsskolan, påträffades mikrobiella skador i delar av skolan. Det leder till att delar av skolan, där mellanstadie- och högstadieelever går, utryms. 

De lokala arbetstagarorganisationerna har utfärdat ett skyddsstopp fredag 21 april, med anledning av skadorna, då de kan tyda på mögelangrepp. Detta innebär att elever samt personal inte får vistas i de drabbade delarna av skolans lokaler. Skolans cirka 250 lågstadieelever påverkas inte, deras verksamhet bedrivs i annan byggnad.

Förskoleklasserna bedriver sin verksamhet i andra lokaler på skolan. Mellan- och högstadieelever har digital undervisning under fredagen och början av veckan.

Vi arbetar nu med att ta fram en handlingsplan för att säkerställa undervisningen de kommande veckorna, och kommer löpande informera vårdnadshavare och elever.

Skolans elevhälsoteam och skolledningen har funnits till hands och svarat på frågor från elever och vårdnadshavare under fredagen. Senast under måndag eftermiddag kommer skolledningen att återkomma till vårdnadshavare med ytterligare information rörande den fortsatta verksamheten. Kommunen har bjudit in vårdnadshavare till ett informationsmöte i början på veckan där representanter från skolledningen, utbildningsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen kommer att vara på plats.

De kända skadorna har avlägsnats och begränsats, och rum har isolerats. Ventilationen är i berörda delar av fastigheten nedställd, för att minska risk för spridning av eventuella partiklar.

Under helgen genomfördes ytterligare undersökningar på skolan, både material- och luftprovtagning med laboratorieanalys. Vi inväntar svaren, för att se hur och var kommande undervisning ska bedrivas.

Presskontakt

Lennart Agén, pressansvarig, Botkyrka kommun

telefon: 073-421 85 00

mejl: lennart.agen@botkyrka.se

Andra har även läst