Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrkas företagare är allt mer nöjda med kommunen

25 april 2023

Näringsliv och företag

Kvinna i overall som arbetar i verkstad, två män som står vid en disk, en man i bagarmössa i ett bageri och en kvinna i förkläde i en restaurang.

Företagare i Botkyrka ger kommunen höga betyg på alla områden som undersökts.

Servicemätningen Nöjd-kund-index (NKI) som presenterades av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i dag visar att Botkyrkas företagare ger kommunen ett högt betyg inom samtliga områden.

– Det är glädjande att vi, för första gången sedan mätningarna startade, får ett högt betyg på samtliga myndighetsområden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har drivit ett målmedvetet utvecklingsarbete för att digitalisera sina processer. Det har haft positiva effekter för servicen gentemot företag.

– Vikten av detta arbete går inte att överskatta för en tillväxtkommun som Botkyrka, säger Gabriel Melki, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun.

Bland kommunerna i Stockholms län hamnar Botkyrka på 6:e plats, jämfört med 8:e plats 2021, 12:e år 2020, 16:e år 2019 och 17:e år 2018. NKI har gått från 77 i förra mätningen 2021 till 78 i den senaste 2022.

"Inspirerar oss till att bli ännu bättre"

– Hela vårt arbete går ut på att vara till nytta för Botkyrkas medborgare och företagare och verka för en trygg och säker hantering av olika verksamheter. Det är oerhört glädjande att de ger oss så höga betyg. Det ger energi och inspirerar oss till att bli ännu bättre, säger Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör.

240 företag i Botkyrka har svarat på undersökningen om hur företagen uppfattar den kommunala myndighetsutövningen. Bäst utveckling ser vi på myndighetsområde brandskydd där NKI ökat från 73 till 92 mellan år 2018 och 2022. Område serveringstillstånd har ökat från 75 till 90 under motsvarande period.

Botkyrkas resultat för de olika områdena

Område

2018

2019

2020

2021

2022

Brandskydd

73

80

80

83

92

Bygglov

69

65

70

72

73

Markupplåtelse

67

63

73

71

77

Miljö- och hälsoskydd

69

71

70

*

78

Livsmedelskontroll

69

76

80

82

80

Serveringstillstånd

75

78

*

86

90

* Resultatet är dolt på grund av för få svarande.

Andra har även läst