Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Många medborgare har tyckt till om Botkyrkas framtid

27 april 2023

Stadsplanering och trafik

Under onsdagen tog sig många Tullingebor till medborgarkontoret för att lämna synpunkter, titta på kartor och samtala om Botkyrkas framtida utveckling. Detta var den fjärde träffen i kommunen hittills och intresset för att bidra till den nya översiktsplanen har varit stort. Särskilt bland dem som har valt att svara digitalt.

Arbetet med den nya översiktsplanen är nu igång och det första steget är att genomföra en så kallad tidig dialog med medborgare i kommunen. En inbjudan till träffarna och den digitala enkäten har skickats ut till alla hushåll och nu återstår endast två öppna träffar i Tumba och Vårsta-Grödinge.

Projektledaren Jessica Nilsson berättar att uppslutning hittills varit bra med flest besökare i Fittja och Tullinge och något färre i Hallunda och Alby. Överlag har det varit en bra spridning på besökarna med både gamla och unga. Medlemmar från ungdomsfullmäktige i Botkyrka har också fungerat som dialoginformatörer och fångat upp många spontanbesökare på plats.

– I norra Botkyrka vill många prata om trygghet, annars har det varit stort fokus på att bevara och utveckla natur- och grönområden. Många beskriver tillgången till natur och vatten som en av Botkyrkas största styrkor. Sen har det kommit förslag på hur vi som kommun kan bli än mer nytänkande och verkligen leva upp till vår devis ”långt ifrån lagom” genom att till exempel satsa på cirkulerande, förarlösa elbussar, berättar Jessica.

Jessica Nilsson och Terese Eriksson, Botkyrka kommun

Många beskriver tillgången till natur och vatten som en av Botkyrkas största styrkor.

Jessica Nilsson, projektledare

Grönområden viktiga för Botkyrkabor

En fråga som många ställer är hur alla dessa synpunkter sedan tas med i översiktsplanen. På det svara Jessica att dessa medborgardialoger framför allt är tänkta att användas som ett underlag till politiken i deras kommande målarbete.

– Politikerna är precis som kommunens tjänstepersoner måna om att medborgarna ska höras först. Allas enskilda åsikter kommer inte kunna tas om hand på strategisk nivå, men vissa teman är ju extra tydliga, som natur och grönområden, och dessa behöver fångas upp i det fortsatta arbetet.

Jessica och hennes kollegor avslutar dagen i Tullinge med en positiv känsla. De upplever att många har uppskattat det fysiska mötet och att samtalsklimatet har varit bra. Med ett undantag dock.

– Vi har haft väldigt positiva och trevliga besökare här idag, men tyvärr utsattes några av våra unga dialoginformatörer för ett rasistiskt påhopp vilket är både ledsamt och respektlöst. Vi ser ibland denna typ av kommentarer i våra sociala medier men att det också riktas mot våra ungdomar här på plats är helt oacceptabelt, säger Jessica.

Om översiktsplanen

I översiktsplanen ger kommunen riktlinjer för hur mark och vatten ska användas för att skapa en lämplig och hållbar utveckling. Planen visar också hur man vill använda, utveckla och bevara den redan bebyggda miljön. Man utgår sedan från översiktsplanen i detaljplaneringen och när kommunen tar ställning till bygglov.

Vad översiktsplanen måste innehålla och hur planeringen ska gå till är reglerat i plan- och bygglagen och miljöbalken.

Bra, mysigt och härligt

Med de orden sammanfattar Joel, 17 år och Hugo, 16 år sin hemort Tullinge. Båda trivs bra, tycker att Tullinge har förbättrats mer och mer och har egentligen inget att klaga på. En favoritplats för dem båda är Brantbrinks IP där de ofta hänger.

Kontakt

Jessica Nilsson, projektledare jessica.nilsson1@botkyrka.se

Andra har även läst