Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Startsida
  • Nyhetsarkiv
  • Botkyrka kommun granskar externa samarbetsavtal med föreningar och organisationer som erhåller bidrag för barn- och ungdomsverksamhet

Nyhet

Botkyrka kommun granskar externa samarbetsavtal med föreningar och organisationer som erhåller bidrag för barn- och ungdomsverksamhet

28 april 2023

Kommun och politik

Utifrån påståenden om oegentligheter i verksamheter som finansieras av Botkyrka kommun har kommunstyrelsens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz (S) gett i uppdrag att genomföra en omfattande genomlysning för att säkerställa att Botkyrkabornas skattepengar används på rätt sätt.

En revision påbörjas omgående med fokus på att säkerställa att den barn- och ungdomsverksamhet som kommunen bedriver är såväl lämplig och av hög kvalité samt följer gällande lagstiftning.

Botkyrka kommun ska erbjuda en verksamhet där våra unga är trygga, utvecklas och självklart även har roligt men också få stöd för att komma vidare i studier eller jobb.

– I Botkyrka kommun ska det vara ordning och reda, öppet och transparant. Det måste råda nolltolerans mot kriminella element i verksamheten, säger kommunstyrelsens ordförande Emanuel Ksiazkiewicz.

Revisionen ska bland annat granska om samverkan bidrar till måluppfyllelse, har verksamheten levererat utifrån de medel som kommunen avsatt samt om de föreningar och organisationer som uppbär kommunalt stöd lever upp till de krav som ställs i kommunala styrdokument. Revisionen ska även granska om vi har rutiner och arbetssätt som säkerställer tryggheten i våra verksamheter samt att kommunen har en struktur och kontinuerlig uppföljning av verksamheternas incidentrapportering. Återrapportering förväntas i december 2023.

Presskontakt

Lennart Agén, pressansvarig

telefon: 073-421 85 00

Andra har även läst