Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Nyhet

Beslut att projektera renovering av Botkyrka kommunalhus

02 maj 2023

Kommun och politik

Botkyrka kommunfullmäktige fattade i torsdags förra veckan beslut om att påbörja en projektering av kommunhusets renovering.

– Det innebär att vi nu grundligt kan börja undersöka förutsättningarna att omvandla och renovera Botkyrka kommunalhus, säger Andreas Dahlgren, programledare för kommunhusprojektet.

Under våren kommer en projekteringsledare att tillsättas och sedan går arbetet i gång.

– Projekteringen ger bra förutsättningar att för att skapa en tydlig och omfattande bild av husets faktiska tillstånd och under projekteringens gång ta fram ännu mer exakta kostnadskalkyleringar för renoveringen, säger Andreas Dahlgren.

När projekteringen är avslutad kommer nytt beslut tas i frågan kring att påbörja själva renoveringen.

Andra har även läst