Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Nyhet

Fakturor för tomträtt och VA är på väg

10 maj 2023

Näringsliv och företag

Det har blivit förseningar i kommunens utskick av fakturor för tomträtt och VA. Fakturorna är nu på väg att skickas ut.

Tomträttsfakturor

Botkyrka Kommun beklagar att tomträttsfakturorna som skulle skickas ut per 1 mars blivit försenade. Det beror på att kommunen har bytt ekonomisystem.

Arbetet med att lösa problemen pågår och bedömningen nu är att fakturorna för april–juni istället skickas ut under maj månad. Botkyrka kommun beklagar besväret det för med sig.

VA-fakturor

Liksom för tomträttsfakturorna har bytet av kommunens ekonomisystem även försenat VA-faktureringen för januari–mars. För fakturorna april–maj är utskickade. I samband med systembytet har utseendet på fakturan förändrats.

Botkyrka Kommun har från 1 mars höjt VA-taxan med 8 % och därför har flera poster fast avgift. Den fasta avgiften kan avse vattenmätare och/eller dagvatten. Om det är kort tid till förfallodagen på din faktura beror det på att vi inte kan ändra förfallodagen i systemet.

Fakturorna ska vara betalda senast den 31 maj för att undvika dröjsmålsränta.

Vid betalning ska referensnummer anges vilket är samma sak som OCR-nummer. Botkyrka kommun beklagar besväret det för med sig.

Nya kundnummer har genererats i det nya systemet. Använd dig av det vid fakturafrågor. Har du funderingar, mejla va@botkyrka.se eller ring Medborgarcenter 08-530 610 00.

Andra har även läst