Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Solig invigning av förskolan Vega

25 maj 2023

Skola och förskola

Onsdagen den 24 maj invigdes den nybyggda förskolan Vega i den nybyggda friluftsstaden Riksten. Förskolan utmärker sig genom att vara byggd utifrån en pedagogisk arkitektur med fokus på våra yngsta medborgare. Det är den fjärde nybyggda förskolan som ingår i Botkyrka kommuns största satsning i sitt slag på 40 år.

Invigning av förskolan Vega.

Utbildningsnämndens ordförande Yasemin Ergül (S) och teknik- och fastighetsnämndens ordförande Stefan Dayne (KD) som klippte invigningsbandet tillsammans med några av barnen.

Barn, föräldrar och medarbetare firade tillsammans ute i solen på den nya, rymliga förskolegården. Gården var dagen till ära precis färdigställd. På plats på invigningen var även utbildningsnämndens ordförande Yasemin Ergül (S) och teknik- och fastighetsnämndens ordförande Stefan Dayne (KD) som klippte invigningsbandet tillsammans med några av barnen.

Yasemin lyfte vikten av att barnen ska ha roliga och lärorika dagar på sin förskola och att dem ska få de bästa möjligheterna till att utvecklas. Hon lyfte även fram det viktiga arbete som personalen på förskolorna gör. 

– Till pedagogerna vill jag säga - ni gör det mest fantastiska och viktigaste jobbet. Ni ser till att varje barn känner sig sedd, värdefull och lyssnad på. Tillsammans utforskar ni hur vi blir en bra kompis, känner empati och visar omtanke, som välkomnar alla oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Ni lär även barnen att sätta gränser och vägleder dem i olika situationer, säger Yasemin Ergül (S), utbildningsnämndens ordförande.

Långsiktig satsning

Kommunen satsar på att bygga effektiva, resurskloka och högfunktionella förskolor, som skapar bästa möjliga förutsättningar för barnen utifrån ett hälso- och lärofrämjande perspektiv. Förskolan Vega är en central del av friluftsstaden Riksten där hållbart boende och närheten till naturupplevelser står i centrum. Vega har plats för totalt 180 barn.

– Utgångspunkten har varit att bygga utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Byggnaden har två våningar med betong- och stålkonstruktion. Taket har plåtbeklädnad med installerade solceller vilket också bidrar till en lägre energiförbrukning. säger Stefan Dayne (KD), teknik- och fastighetsnämndens ordförande.

Utbildningsdirektören Anette Älmdalen var även hon på plats och gladde sig över de fina lokalerna och ytorna utomhus.

– Förskolan Vega är en viktig satsning och bidrar till hela kommunens utveckling av kreativa läromiljöer där barn trivs och utvecklas i sin takt som ett första steg mot skolan, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör.

Under 2020 färdigställdes förskolan Opalen i Storvreten samt förskolan Vallmon i Norsborg, som vardera har plats för 180 barn. Under 2021 öppnades förskolan Måsen i Alby med plats för 180 barn.

Fakta om förskolan Vega

Förskolan Vega är byggd utifrån en pedagogisk arkitektur med fokus på Botkyrkas yngsta medborgare. Det är den fjärde nybyggda förskolan som ingår i Botkyrka kommuns största satsning i sitt slag på 40 år. Eftersom Riksten är nybyggt har befolkningsmängden ökat och därför är Vega ett steg i att trygga medborgarnas barnomsorg och säkra en god arbetsmiljö för både barn och anställda. Förskolan är Rikstens tredje kommunala förskola.

Storlek

Förskolan har plats för 180 barn. Förskolans cirka 1900 kvm inomhus ger varje barn tillgång till en lokalyta på 10 kvm. De stora utomhusytorna är varierade och delvis kuperade för att bidra till mer fysisk aktivitet och bättre hälsa, då barn i förskolan tillbringar 40–60 procent av sin aktiva tid under dagen utomhus.

Hållbart byggande

Utgångspunkten har varit att bygga utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Byggnaden har två våningar med betong- och stålkonstruktion. Taket har plåtbeklädnad.

Solceller

På taket har solceller installerats, vilket bidrar till en längre elenergiförbrukning.

Inomhusmiljö

De pedagogiska miljöerna gör det möjligt för barnen att välja mellan att till exempel leka, bygga, rita, räkna, skriva, se, reflektera, skapa, dansa eller sjunga. Det bidrar till att barnen får möjlighet att stärka och utveckla sina förmågor i enlighet med läroplanens intentioner.

Vega är byggd i två våningsplan och det finns balkongerna på övervåningen som gör ”utomhus” nära, även på de avdelningar som finns en trappa upp där barngrupperna kan använda vatten och odla.

Förskolegården

Förskolan är en viktig lärandemiljö. Barn i förskolan tillbringar 40–60 procent av sin aktiva tid under dagen utomhus. Barn som tillbringar mycket tid utomhus håller sig friskare och stimuleras till bra motorik och balansförmåga, och är mer fysiskt aktiva.

Förskolegården är utformad för att gynna barnens bästa, personlig utveckling och lärande. Gården är rymlig, omväxlande och kuperad för att stimulera barnens naturliga rörelsebehov/rörelseglädje.

Integration med naturen

På förskolegården finns träd bevarade för att skapa en skogskänsla och skugga under soliga dagar. Förskolan ligger också granne med skogen vilket skapar stora möjligheter för att aktivt upptäcka och utforska naturen under olika säsonger.

Frihet att välja aktiviteter Barnen ska ha stor frihet att själva välja aktiviteter som de önskar på gården. Det finns också platser för lugn och ro. Pedagogerna ger barnen stöd att utveckla sitt ordförråd och utforska teknik, natur och sociala relationer genom leken.

Tillgänglig förskolegård

Förskolegården är tillgänglighetsanpassad vilket är en förutsättning för att alla barn ska kunna vara delaktiga i en lärmiljö utomhus.

Barn, föräldrar och anställda med funktionsnedsättningar ska kunna röra sig självständigt på gården och komma nära och använda flera lekaktiviteter. Dessa skapar förutsättningar att kunna leka tillsammans eller bredvid varandra.

Andra har även läst