Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Uppdatering om tomträttsfakturor

16 juni 2023

Näringsliv och företag

I samband med kommunen bytt ekonomisystem har vissa förändringar gjorts i hanteringen av fakturor. Systembytet har också inneburit att det uppstått förseningar i utskick av fakturor till tomträttshavare.

Förändringarna i hanteringen innebär bland annat att alla tomträttshavare fått nya kundnummer. Nytt är också att samtliga tomträttshavare faktureras. Det innebär att ett hushåll kan få flera fakturor.

Exempel: Tomträttshavare A och B har en tomträtt tillsammans och innehar 50% vardera. Tidigare har bara A fått faktura för hela avgälden. Nu kommer både A och B att få fakturor för sin del av avgälden.

Fakturor skickas efter sommaren

Fakturor för tomträttsavgäld som avser kvartal 2 skickades ut i september och fakturor för kvartal 3 skickades ut i oktober. Fakturan för kvartal 4 kommer att skickas ut i början av november och ha förfallodatum vid månadsskiftet november/december.

Fakturor för kvartal 1 för 2024 kommer att skickas ut i januari med förfallodatum i månadsskiftet januari/februari.

Tomträttshavare kommer inte att riskera att få några extra avgifter på grund av dessa förseningar.

Vi beklagar de besvär bytet till nytt ekonomisystem fört med sig.

 

Information om autogiro och e-fakturor hittar du här på kommunens webb.

Kontakt

Vid frågor om autogiro och
e-fakturor kan du vända dig till ekonomienheten tisdagar och torsdagar kl. 10-12, på telefonnummer 08- 530 61 567.

För övriga frågor rörande din tomträtt, kontakta mark- och exploateringsenheten per e-post till adressen sbf@botkyrka.se eller per telefon till nummer
08-530 610 88.

Andra har även läst