Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka inför bakgrundskontroller vid nyanställningar

05 juli 2023

Jobb och vuxenutbildning

Botkyrka kommun genomför ett pilotprojekt för bakgrundskontroller fram till och med 31 december 2024. Syftet är att än mer kvalitetssäkra rekryteringsprocessen för att bedöma kandidatens lämplighet för en tilltänkt tjänst.

Pilotprojektet genomförs vid nyanställningar och av VFU-studenter och praktikanter inom socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Dessa tre förvaltningar har tjänster av särskilt känslig karaktär inom sina verksamheter sett till medarbetarnas nära arbete med barn och ungdomar.

En utökad bakgrundskontroll kommer även att ske vid rekrytering till chefsbefattningar med finansiellt ansvar inom dessa tre förvaltningar då dessa tjänster bedöms som skyddsvärda och/eller ger tillgång till känslig information. Bakgrundskontroll sker i slutfasen av rekryteringsprocessen.

– Att införa bakgrundskontroller är ett led i Botkyrka kommuns trygghets- och säkerhetsarbete och syftar till att bidra till en rättvis, trygg och än mer kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Alltså rätt person på rätt position, säger Pernilla Vera Jr, trygghets- och säkerhetsdirektör.

Vid en bakgrundskontroll ser Botkyrka kommun över information i de offentliga handlingar som finns hos allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar, så som laga kraftvunna domar samt aktuella åtal. Den utökade bakgrundskontrollen vid nyrekrytering av chefsbefattningar innehåller även en kreditupplysning. Eftersom bakgrundskontrollen grundar sig på information i offentliga handlingar behövs inte samtycke, däremot inhämtas medgivande vid en kreditupplysning.

Pilotprojektet bakgrundskontroller är ett steg i att kvalitetssäkra kommunens rekryteringsprocesser, rätt person på rätt plats. Det är positivt att det även går i linje med att förstärka det brottsförebyggande arbetet som ålagts kommuner i och med den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2023, om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, likväl som att vi tar lärdom av de utredningar som görs för att utveckla kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.

Andra har även läst