Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Snart får du en ny elmätare

05 juli 2023

Boende och närmiljö

I höst kommer du som kund hos Vattenfall att få en ny elmätare. Installationen kommer att ske under perioden augusti-mars och tar ungefär 30 minuter per hem.

Regeringen har beslutat att alla elmätare i Sverige ska bytas ut eller uppgraderas. Vattenfall har därför anlitat Eltel Networks för att genomföra mätarbyte i Botkyrka under hösten.

Den nya elmätaren ger dig en bättre överblick och kontroll över din elanvändning. Du kommer kunna styra din elanvändning över dygnet och har möjlighet att koppla på fler tjänster för energieffektivisering. Informationen från din elmätare hjälper också till att balansera elnätet, och gör det lättare att upptäcka och åtgärda eventuella strömavbrott snabbare.

Så går det till

Är din elmätare placerad inomhus kommer du bli kontaktad av Eltel Networks för att boka en tid för mätarbytet. Är den utomhus kommer du bli informerad om när bytet sker via brev eller portanslag.

Under installationen kommer strömmen sannolikt behöva stängas av. Installationen beräknas ta ungefär 30 minuter per mätare.

I samband med mätarbytet kommer dina nuvarande elvärden att läsas av och dokumenteras. I efterhand genomförs besiktningar på ett urval av elmätarna.

Har du frågor om den nya elmätaren eller mätarbytet, finns all information samlad på Vattenfalls hemsida: vattenfalleldistribution.se/matarbyte.

Andra har även läst