Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

350 nya bostäder i Vårsta

07 juli 2023

Stadsplanering och trafik

Detaljplanen för Slättmalm i Vårsta har vunnit laga kraft och i höst börjar förberedelserna för att bygga 350 nya bostäder, en ny förskola och gruppboenden. Området ligger vid Malmsjöns strand nära naturen och på bekvämt avstånd till Vårsta centrum.

Detaljplanen för Slättmalm vann laga kraft i slutet av maj vilket gör det möjligt att nu gå vidare med utveckling av området. I planen ingår 350 bostäder i blandade former såsom småhus, radhus, kedjehus och låga flerbostadshus samt en förskola och gruppboenden. Slättmalm kommer att byggas i flera etapper och de första förberedande markarbetena för etapp ett planeras starta under hösten 2023. Byggstart och inflyttning i de första bostäderna planeras till 2025-2026.

Andra har även läst