Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Inspiration och gemenskap på Stora grundskoledagen

18 augusti 2023

Skola och förskola

Nära tusen lärare, elevhälsopersonal och skolledare samlades på Stora grundskoledagen.
- Vår vision är Sveriges bästa skola. Den här dagen är ett sätt att samla våra medarbetare för att ge dem inspiration och kunskap inför det nya läsåret. Vi har nära 10 000 elever i våra verksamheter och är nära 1 000 personal som gör skillnad i deras liv, berättade Birgitta Zelezny-Ulvered, verksamhetschef för grundskolan i Botkyrka.

Birgitta Zelezny-Ulvered på Stora grundskoledagen. 

Birgitta Zelezny-Ulvered är verksamhetschef för grundskolan i Botkyrka och pratade om vikten av att finnas där för alla elever. "Hur gör vi för att tända framtidsdrömmar och hopp? Alla vill bli sedda och trodda på. Vi har tio år på oss att göra det för våra elever. Vi spelar roll!"

Det var fullsatt i Münchenbryggeriets stora mässhall när alla samlades på föreläsningen Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation. Föreläsaren Anna Tebelius Bodin, pedagog och författare, fokuserade på förutsättningarna för att lära, förstå och minnas.

– Det är skillnad på att konsumera information och att faktiskt lära. Man tror att om man har läst boken så fastnar informationen. Vi lever i en tillvaro med konstant tillgång till information men man måste processa den för att lära. Det handlar om att vi medvetet måste rikta vår uppmärksamhet och jämföra den med kunskap vi redan har. Vi kan bara medvetet minnas det hjärnan har uppmärksammat och tänkt.

Att fånga elevers uppmärksamhet i det ständiga flödet av information är inte enkelt.

– Läraren tror sig behöva vara producent, och eleverna tror sig vara konsumenter. Eleverna behöver själva vara producenter, engagerade och aktiva. Exempelvis genom att skriva sammanfattningar och jämföra dem.

Filip Andersson lyssnade på föreläsningen. Han är lärare i teknik och matematik på högstadiet på Malmsjö skola.

– Det är bra med en sån här dag då vi alla kan få ta del av samma föreläsningar. Vi får samma grund och det bidrar till en likvärdig skola. Man får ta elevens roll och reflektera över hur komplext vårt yrke är. Från föreläsningen tar jag med mig att eleverna inte lär sig av att bara lyssna utan måste jobba praktiskt och sätta igång sin egen tankeverksamhet, berättade han.

Trygghet grunden för en bra skola

En grundförutsättning för att eleverna ska lyckas i skolan är att skolan är en trygg plats. Våldspreventivt center höll i en del av dagen och informerade om vad som kan få unga att hamna i utanförskap och kriminalitet.

Evin Cetin - författare, tidigare politiker i Södertälje och advokat - föreläste på temat ”Unga killar väntar på sin död. Vad kan vi göra åt det?” Kriminalitet och dödsskjutningar har blivit en del av vardagen för en del ungdomar. Hon har intervjuat 50 killar som hamnat i kriminalitet.

 – Många killar har inga drömmar. De har därför inget att förlora, berättade hon och uppmanade alla att aldrig släppa taget om de unga som hamnat i kriminalitet.

Birgitta Zelezny-Ulvered, verksamhetschef för grundskolan, lyfte att pedagogerna har en viktig roll i ungas liv.

– Hur gör vi för att tända framtidsdrömmar och hopp? Alla vill bli sedda och trodda på. Vi har tio år på oss att göra det för våra elever. Vi spelar roll!

Att få elever att närvara i skolan och ge dem stöd i skolgången är några av de fokusområden som grundskolan i Botkyrka jobbar med 2022–2025.

– Vi är många och vi har många kompetenser och färdigheter. Genom att jobba tillsammans har vi en fantastisk kraft att göra skillnad i våra elevers liv, sa Birgitta Zelezny-Ulvered.

Lektionsdesign för att nå alla elever

Att planera lektioner är centralt för alla lärare. Helena Wallberg är lärare, specialpedagog och författare. Hon förelästa om lektionsdesign i praktiken. På hennes föreläsning gav hon många tips på hur lärare kan möta en grupp som ”spretar” genom att designa en språk-och kunskapsutvecklande lektion.

– Se gruppen med olika individer vars styrkor och erfarenheter går att använda i undervisningen. Istället för anpassningar, prata om smörjmedel. Vad finns det för intressen i gruppen som kan smörja och locka till lärande?

Att alla elever förstår och kan uttrycka sig under lektionerna är centralt.

– Språkutveckling är grunden till allt lärande. Elever måste få möjlighet att sätta ord och vad de lär sig samtidigt som de lär sig ämnet, annars kan de hamna i sårbara situationer. Ett exempel att jobba språkutvecklande är att alla får exempelmeningar för att uttrycka sig, tipsade Helena Wallberg.

Cathrina Wadecki är specialpedagog på Kvarnhagsskolan i mellan- och högstadiet och har följt Helenas arbete.

– Jag har läst Helenas böcker och följer hennes blogg. Lektionsdesign är av största vikt, att kunna differentiera undervisningen. Helena är bra på att ta det abstrakta och göra det konkret. Hela dagen har varit jättebra arrangerad. Valet av innehåll sammanfattar det vi jobbar med, sa hon.

Den intensiva dagen slutade på topp, på sjunde våningen med en fantastisk utsikt över Stockholm, livemusik och mingel. På måndag morgon är pedagogerna är redo att välkomna nära 10 000 elever till skolstart i kommunens 22 kommunala grundskolor.

Grundskoledagen arrangerades av utbildningsförvaltningen tillsammans med Våldspreventivt center.

En alt-text ska beskriva innehållet på bilden och bildens sammanhang i förhållande till informationen på sidan.

Filip Andersson, lärare i teknik och matematik på Malmsjö skola, och Cathrina Wadecki, specialpedagog på Kvarnhagsskolan trivdes på Stora grundskoledagen.

Grundskolans fokusområden 2022–2025

  • Kvalitet i undervisningen. Undervisningen ska präglas av höga förväntningar, varierade arbetssätt och många vägar för eleverna att nå målen. Undervisningen ska vara förutsägbar och kopplad till läroplanens mål och ha ett starkt språkutvecklande fokus
  • Särskilt stöd. Processen från anpassningar till särskilt stöd ska i alla delar ha god kvalitet. Dokumentationen ska både uppfylla lagkrav och vara konstruktivt och kreativt i syfte att alla elevers möjligheter att nå målen ska stödjas. God kvalitet i genomförande innebär att eleverna, oavsett hinder i lärandet, ska möta lärmiljöer som ger dem möjligheter att utveckla sin fulla potential i möte med lärare och pedagoger som stödjer och utmanar.
  • Skolnärvaro. Elevernas skolnärvaro är grunden för goda studieresultat. Processen för arbetet med problematisk skolfrånvaro ska vara väl förankrad i alla verksamheter. Genom kompetensutveckling och tydliga strukturer ska arbetet intensifieras och utvecklas så att skolfrånvaro motverkas. Tidiga tecken på att en elev utvecklar en problematisk skolfrånvaro ska uppmärksammas och åtgärder genomföras.
  • Nyanländas lärande. Alla skolor ska genom ökad kompetens kunna ta emot nyanlända elever och elever med flerspråkig bakgrund och erbjuda utvecklande lärmiljö så att eleverna utvecklas mot målen för grundskolan. Verksamhetsområdet ska utveckla mottagandet av barn som kommer till kommunen så att elevens rättigheter vad gäller mottagandeprocess, studiehandledning och modersmålsundervisning har god kvalitet.
Evin Cetin föreläste i mässhallen. 

Evin Cetin föreläste om hur dödsskjutningar blev vardag för en del unga killar och hur vi kan få stopp på det.

Helena Wallbergs föreläsning var fullsatt. 

Helena Wallbergs föreläsning om lektionsdesign var fullsatt.

Andra har även läst