Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Gul vädervarning östra Svealand – risk för stora regnmängder

26 augusti 2023

Boende och närmiljö

SMHI varnar för att det under lördagen 26 augusti kan komma skurar som lokalt kan ge stora regnmängder på kort tid, med risk för översvämningsproblem.

Hur kan det påverka mig?

  • Trafiken kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar.
  • Risk att till exempel källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas.

Översvämmad mark

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Om översvämningen hindrar dig att lämna din plats, stanna kvar på ett högt och säkert ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal.

Om ditt hem drabbas av översvämning

  • Bryt all elektrisk ström till de delar av hemmet som översvämmats. Försök dock se till att du fortsatt kan ge strömförsörjning till eventuell dräneringspump.
  • Var noga med hygien om du kommer i kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Flytta fuktkänsliga inventarier om det är möjligt
  • Skaffa hjälp med länspumpning. Dränkbara pumpar finns att köpa i de flesta byggbutiker. Se till att slangen är så lång att vattnet inte leds tillbaka till huset.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda din egendom. I vissa lägen kan räddningstjänst hjälpa till att pumpa, men de prioriterar i första hand samhällsviktiga funktioner.

Förebyggande arbete mot översvämning

Som fastighetsägare har du det huvudsakliga ansvaret för att skydda din egendom mot översvämningar. För att minska risken för skador är det därför viktigt att du vet hur du kan förbereda dig och skydda din fastighet.

På länsstyrelsens webbplats finns information om hur du kan agera förebyggande för att skydda dig och din fastighet från översvämning.

 

Om du har råkat ut för källaröversvämning, vattenläcka eller lidit annan ekonomisk skada som är orsakad av Botkyrka kommuns VA-verksamhet, kan du söka skadestånd ifrån kommunen.
Problem med kommunalt vatten och avlopp - botkyrka.se

Andra har även läst