Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nyhet

Botkyrka kommun växlar upp samarbetet med Södertörns högskola

31 augusti 2023

Kommun och politik

Full fart framåt med fokus på forskningsdriven verksamhetsutveckling, ny kunskap och gemensamt kompetensutbyte. Nyligen var det kickoff inom det strategiska partnerskapet för hållbar utveckling tillsammans med Södertörns högskola, där medarbetare från Botkyrka och forskare från högskolan möttes och diskuterade ökad samverkan och nya projekt.

Fyra personer i diskussion runt ett bord.

Samtal med fokus på samverkan, hållbarhet och utveckling: fr v Martin Jonsson, docent på Södertörns högskola, Johanna Tollbäck, samverkansstrateg på Södertörn, Petra Sintorn, enhetschef på Botkyrka kommun och Bettina Mattsson, digital transformationsledare, Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun och Södertörns högskola har sedan länge samverkat runt olika frågor. För drygt två år sedan fördjupades samarbetet genom ett strategiskt partnerskap kring hållbar samhällsutveckling.

– Nu vill vi ta ytterligare kliv i samarbetet utifrån vår gemensamma verksamhetsplan och genom att hitta fler och fördjupande områden att samarbeta inom, säger Joel Ahlgren, utvecklingsledare på kommunstyrelseförvaltiningen och Botkyrkas projektledare i partnerskapet med Södertörns högskola.

En sparringpartner

Ökad samverkan är viktigt för att kunna möta de utmaningar som Botkyrka står inför, i likhet med många andra kommuner.

– Vårt samarbete handlar om utveckling inom till exempel stadsutveckling, trygghet, demokrati och kompetensförsörjning. Södertörn högskola är en av våra närmaste sparringpartners för att utveckla hållbara lösningar baserat på forskning och kunskap, säger Joel Ahlgren.

Driva innovation

Under workshopen presenterades några av de projekt som hittills har utförts inom ramen för samarbetet. Petra Sintorn, enhetschef för Botkyrkas medborgarcenter och Martin Jonsson, docent på Södertörns högskola, berättade om hur de tillsammans med Södertörnstudenter utfört en studie kring Botkyrkabors syn på samhällsservice och upplevelse att kunna påverka serviceutbud och närmiljö.

Kartläggningen kopplar till medborgarcenters uppgift att fånga invånarnas behov, analysera behoven och omvandla till insikter som får betydelse för kommunens verksamhetsutveckling med medborgarens fokus.

– Vårt samarbete med Södertörn har varit inriktat på tjänstedesign, till exempel hur vi kan göra data och information visuell och intressant att ta del av. Framåt är min vision att vi också ska arbeta innovationsdrivet tillsammans, säger Petra Sintorn.

En grupp personer ler mot kameran.

Ett antal av deltagarna på uppstartsträffen: Petra Sintorn, Botkyrka kommun (Bk), Tomas Kjellqvist, teknologie doktor på Södertörns högskola (Sh), Michael Gilek, professor (Sh), Joel Ahlgren,(Bk), Peter Dobers, professor (Sh), näringslivschef Martin Andaloussi, (Bk), Johanna Tollbäck, (Sh) och Malin Gawell, docent (Sh).

Skarpa frågeställningar

Andra samarbetsprojekt som lyftes och inspirerade deltagarna under workshopen var bland annat en studie kring våldspreventivt arbete i skolmiljö, arkeologiska fältstudier kring Hågelby och Flottsbro samt en undersökning om ungas syn på hållbarhetsfrågor utförd bland gymnasieelever i Botkyrka.

– Det här partnerskapet betyder väldigt mycket för oss inom Södertörns högskola. Det hjälper oss att göra våra utbildningar mer relevanta med bättre kvalitet eftersom vi kan koppla dem till verkliga erfarenheter. Detsamma gäller vår forskning, där vi har möjlighet att skapa skarpa frågeställningar tillsammans med Botkyrka kommun, sa Peter Dobers, professor i företagsekonomi på Södertörns högskola och med i ledningsgruppen för det strategiska partnerskapet med Botkyrka kommun.

Energirik dag

Han var väldigt nöjd med uppstartsdagen som genomfördes på Södertörn högskolas nya coworkingarena Innovation station.

– Den här dagen har gett otroligt mycket energi, för att det är så många som vittnar om fördelarna med partnerskapet: att man snabbt hittar in i organisationerna, att man stimuleras och hittar korsbefruktningar som öppnar nya vägar, säger Peter Dobers.

En kvinna och en man tittar mot kameran.

Projektledare i partnersamarbetet: Johanna Tollbäck, samverkanstrateg på Södertörns högskola och Joel Ahlgren, utvecklingsledare på kommunstyrelseförvaltningen, Botkyrka kommun.

Andra har även läst